Przegląd prasy

Podwyższony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych

26 maja 2022

Podwyższony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał opracowanych przez Ministra Infrastruktury, zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł. Decyzja ta jest związana z rosnącymi kosztami realizowania inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców, materiałów i kosztów pracy, a także wojną na Ukrainie. Zwiększone finansowanie obu programów pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na wszystkich kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie do 10 proc.

- Ministerstwo Infrastruktury ma świadomość rosnących cen, dlatego limit waloryzacji kontraktów na drogach krajowych zawieranych od początku tego roku został podwojony i wynosi obecnie 10 proc. wartości kontraktu. Wcześniej było to maksymalnie 5 proc. Ponadto, w wyniku ustaleń z branżą wykonawczą i przeprowadzonych w MI analiz, zaproponowaliśmy podwyższenie do 10 proc. limitu waloryzacji także dla zawartych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad umów, głównie z limitem 5 proc. oraz tych, które nie były objęte waloryzacją - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wyższy limit waloryzacji pozwoli na ustabilizowanie rynku budowlanego i pozytywnie wpłynie na tempo realizacji programów budowy dróg. Dzięki temu zniwelowane zostanie zagrożenie dla ciągłości prac budowlanych. - Branża budowlana od początku konfliktu zgłaszała problemy związane z odpływem pracowników z Ukrainy, wzrostem cen materiałów budowlanych i ograniczeniem dostępności niektórych materiałów budowlanych oraz postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji. MI i GDDKiA obserwują sytuację na rynku analizując ceny materiałów i ich dostępność. Jesteśmy także w stałym kontakcie z branżą i wiemy, że sytuacja np. na rynku stali i wyrobów stalowych jest dziś bardzo trudna - zarówno pod względem cen, jak i dostępności. Problemy dotyczą bardzo szerokiego asortymentu: stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej, barier, ekranów i innych wyrobów - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne GUS. Eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę. Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich. Zgodnie z wypracowanymi z branżą budownictwa drogowego zasadami, indeksacja może wynieść maksymalnie 10 proc. wynagrodzenia, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest pół na pół między inwestora i wykonawcę. W 2020 r., z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na realizowanych przez GDDKiA kontraktach, wykonawcy otrzymali ok. 235,7 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury