Przegląd prasy

Południowa obwodnica Warszawy dłuższa

23 grudnia 2020

Południowa obwodnica Warszawy dłuższa
(fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S2 na odcinku pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska. W ramach tego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy o długości ponad 15 km powstał nowy most na Wiśle. Wraz z oddaniem do ruchu S2 udostępnione zostały również kolejne relacje na węźle Lubelska, stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. Oddane do ruchu odcinki ułatwią przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

- Południowa Obwodnica Warszawy to jedna z najważniejszych dróg na Mazowszu, ma też olbrzymie znaczenie dla układu komunikacyjnego kraju. Od dzisiaj kierowcy będą mogli korzystać z kolejnych 15 km tej trasy, a wiosną przyszłego roku, po oddaniu odcinka S2 z tunelem pod Ursynowem, będzie to już ciąg ekspresowy, którym będzie można ominąć całą Warszawę od południa. Dla mieszkańców Warszawy i okolic nowa trasa oznacza łatwiejsze i bezpieczniejsze dojazdy do pracy, a dla kierowców jadących tranzytem krótszy czas przejazdu i wygodniejszą podróż – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S2 Warszawa Wilanów – Lubelska. Kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a na moście przez Wisłę po cztery pasy ruchu w każdym kierunku. Na trasę będzie można dostać się poprzez cztery węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów oraz Lubelska. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, na tym odcinku POW, zgodnie z ustaleniami z władzami Warszawy, nie będą mogły się poruszać pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony.

Na węźle Lubelska kierowcy będą mogli wjechać z S2 POW na A2 w kierunku Mińska Mazowieckiego i odwrotnie, korzystając z ponad 1,5 km trasy głównej łączącej ekspresówkę z autostradą. Udostępnione zostaną również łącznice umożliwiające zjazd z S2 w kierunku Lublina. Zamknięte będą natomiast łącznice zjazdowe i wjazdowe z węzła Lubelska w kierunku Zakrętu i odwrotnie, zarówno od strony Wilanowa, jak i Mińska Mazowieckiego. Bez zmian pozostanie organizacja ruchu na przyszłej S17 w obrębie węzła Lubelska, gdzie kierowcy korzystają z zachodniej jezdni w obu kierunkach. Jadąc od strony Lublina, będzie można jednak wjechać łącznicą węzła na S2 POW w kierunku Wilanowa. Prace na węźle Lubelska zakończą się wiosną przyszłego roku.

Wykonawcą odcinka od węzła Warszawa Wilanów do węzła Wał Miedzeszyński o długości ok. 6,5 km jest konsorcjum firm Gϋlermak i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki. Za budowę odcinka od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska długości ok. 7,5 km odpowiada firma Warbud. Umowy na realizację zostały zawarte w grudniu 2015 r.; pierwsza o wartości ok. 758 mln zł, a druga ok. 562 mln zł. Po wykonaniu projektów budowlanych oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji wykonawcy rozpoczęli roboty w terenie w drugiej połowie 2017 r.

Najdłuższy most na Wiśle w Warszawie. Nowa przeprawa to dwa niezależne obiekty, o długości 1505 m każdy. Most nad nurtem Wisły ma długość 533 m, a dwie estakady nad terenami zalewowymi odpowiednio 343 m (po stronie Wilanowa) oraz 629 m (po stronie Wawra). Piesi i rowerzyści mogą korzystać z chodnika i ścieżki rowerowej po obu stronach mostu.

W nurcie rzeki znalazło się pięć podpór, z czego dwie wspólne z estakadami. Pod fundamenty mostu wywiercono 320 pali o średnicy aż 1,5 m (tzw. pale wielkośrednicowe DN 1500) - niektóre z nich nawet na głębokość 27 m poniżej dna Wisły, żeby ustabilizować grunt. W części zalewowej mostu, po stronie Wilanowa i Wawra, przy budowie fundamentów wykorzystano prefabrykowane pale żelbetowe o łącznej długości około 25,7 km. Stal zbrojeniowa dla samego mostu, którą dowieziono ponad 320 kursami ciężarówek, to łącznie 8715 ton. Beton dostarczono w sumie 12 tysiącami kursów betoniarek.

Nowy most na Wiśle jest jedenastym w Warszawie, dziewiątym drogowym i drugim w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest też najdłuższym z nich wszystkich.

Wanna pod torami. Trasa ekspresowa S2 na wysokości ul. Patriotów poprowadzona jest w tzw. „wannie szczelnej”, nad którą wybudowane zostały cztery wiadukty - dwa dla ruchu kołowego w ciągu ulicy Patriotów (dla jezdni zachodniej i wschodniej) oraz dwa dla ruchu kolejowego. Pierwotnie w tym miejscu miał powstać wiadukt kolejowy pod dwa obecne tory i rezerwę pod trzeci. Jednak na mocy porozumienia z PKP PLK powstał dodatkowy obiekt pod czwarty tor.

Mazowiecki Park Krajobrazowy. Przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego trasa S2 przechodzi dwoma estakadami o łącznej długości 552 m. Takie rozwiązanie jest zgodne z zapisami decyzji środowiskowej oraz uwzględnia wyniki ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykonywanej podczas procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

S2 na Ursynowie. Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2, o długości 4,5 km, to ok. 89 proc. Kierowcy pojadą tunelem pod Ursynowem, który jest realizowany w ramach tego zadania, w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska wynosi ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (MI)