Rozmowy

Wciąż trwają prace nad projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami - mówi dyrektor Bogdan Oleksiak

3 października 2017

Wciąż trwają prace nad projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami - mówi dyrektor Bogdan Oleksiak
Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (fot. Jolanta Michasiewicz)

Na początku czerwca br., podczas Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zapowiedział, że do końca pierwszego półrocza zostanie opublikowany projekt zmian w ustawie o kierujących pojazdami. Tak się nie stało. Poprosiliśmy zatem o poinformowanie naszych Czytelników o tym, czy trwają i na jakim etapie są prace przy tym dokumencie - wyjaśnia redakcja Biuletynu Informacyjnego PRAWO JAZDY w najnowszym numerze - 2/2017.

Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MIiB powiedział:

- Wciąż trwają intensywne prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami. Podczas Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy rzeczywiście informowałem, iż chcemy je sfinalizować do końca czerwca, ale okazało się to nierealne. Analiza poszczególnych zapisów i proponowanych zmian wymaga bardzo dużej uwagi, aby zmieniając, poprawić tylko te elementy systemu szkolenia i egzaminowania, które się nie sprawdziły, ale jednocześnie nie psując tych, które działają dobrze. Wymaga to tym samym więcej czasu na konsultacje. To nie mogą być paragrafy pisane “na kolanie”, ani uwzględniające racje tylko jednego środowiska. Jak podkreślałem, najważniejsze jest dobro społeczne, poprawa warunków dla przygotowania kandydatów na kierowców oraz zwiększenie transparentności procedur egzaminacyjnych w systemie egzaminowania kierowców.

Ustawa o kierujących pojazdami jest bardzo ważna, ale niejedyna spośród tych, nad którymi pracujemy. Mieliśmy i mamy - mówiąc oględnie - jeszcze kilka innych zadań, w tym ustaw, do znowelizowania, poprawienia, uporządkowania.

I to się dzieje. Projekt zmian w ustawie o kierujących, m.in. z racji zasięgu społecznego, znajduje się w kręgu szczególnej uwagi Podsekretarza Stanu Pana Jerzego Szmita (wywiadu dyrektor udzielił przed 29 września 2017 r. tj. dniem dymisji Jerzego Szmita - przyp. redakcji PD@N) oraz Ministra Andrzeja Adamczyka. Musimy jednak mieć dogłębną analizę zapisów proponowanych przez Zespół oraz wynikających z napływających do nas opinii i oczekiwań. Wiele razy słyszeliśmy o nadmiernym pośpiechu przy tworzeniu prawa. Chcemy tego uniknąć.

Również z tego powodu na tym etapie nie będę wdawać się w szczegóły dotyczące konkretnych planowanych zmian w poszczególnych przepisach, ani mówić, jak zostaną sformułowane najważniejsze dla środowisk zadania i wymagania.

To nie byłoby właściwe z mojej strony. Postulaty, które nam przedstawiono, są powszechnie znane. Efektem naszej pracy będzie projekt zmian w ustawie, w kształcie, jaki nasz resort przedstawi Radzie Ministrów. Jeśli zostanie on zaakceptowany - rozpoczną się konsultacje społeczne oraz dalsza, standardowa procedura legislacyjna. Jesteśmy coraz bliżej tego momentu.

Notowała B.Ch.