Przegląd prasy

Prawo jazdy dla 17-latków?

21 stycznia 2021

Prawo jazdy dla 17-latków?
Parlament Francji w 2019 roku debatował i ostatecznie z majem 2020 r. obniżono wiek minimalny dla kierowców. O prawo jazdy kat. B mogą ubiegać się 17-latkowie. Wcześniej prawo zezwalało im na prowadzenie auta, ale wyłącznie, gdy w samochodzie obok znajdowała się dorosła osoba z prawem jazdy. Musieli jeździć 3 tys. km i uczestniczyć w specjalnych dodatkowych zajęciach edukacyjnych, aby ostatecznie uzyskać uprawnienia. Dziś 17-latowie, którzy ukończyli ten wiek i zdali egzamin na prawo jazdy mogą prowadzić pojazd samodzielnie. Wprowadzono jednak ograniczenia (obowiązujące do czasu ukończenia 18. lat) – osoby te nie mogą poruszać się poza terytorium Francji, nie mają też pozwolenia na prowadzenie samochodu nocą. Obowiązkowo ich samochód ma być oznaczony naklejką z literą „A”. A – apprenti – oznaczające dosłownie praktykant, a oznacza: nowicjusz, adept, żółtodziób itd. Za jej brak mogą otrzymać grzywnę w wysokości 35. euro. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Andrzej Kosztowniak pyta ministra infrastruktury o możliwość obniżenia wieku minimalnego kandydatów na kierowców kategorii prawa jazdy B do lat 17. Czy rząd rozpatruje taką modyfikację przepisów?

Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm RP zaadresował do ministra infrastruktury interpelację z propozycją obniżenia wieku kandydatów na kierowców do 17. lat. – W ostatnich dniach napływają do mnie oraz mojego biura poselskiego prośby o zainteresowanie się sprawą umożliwienia podejścia do egzaminu na prawo jazdy kat. B osobom, które ukończyły 17. rok życia, a co za tym idzie umożliwienie im prowadzenia pojazdów mechanicznych, które przewiduje zakres kategorii B. System ten jest coraz popularniejszy i powszechniejszy w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. W większości tych krajów, m.in. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w Holandii, osoby, które w wieku 17 lat zdadzą egzamin na prawo jazdy, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami, m.in. zakazem prowadzenia pojazdów w godzinach nocnych, umożliwieniem kierowania pojazdem tylko na terenie danego kraju czy jazdą z osobami starszymi o określonym stażu jako kierowca. Ja ocenia poseł: - Możliwość szybszego uzyskania uprawnień kierowcy przy zachowaniu odpowiednich ograniczeń może również znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Młodzi kierowcy, którzy swoje doświadczenie będą zdobywać pod okiem dorosłych czy w ściśle określonych warunkach, będą prowadzić pojazdy w sposób bardziej odpowiedzialny i rozważny. Autor interpelacji wskazuje także na czynnik społeczny: - Zmiany w społeczeństwie, które szybciej dorasta, a co za tym idzie szybciej chce realizować swoje podstawowe potrzeby, a taką niewątpliwie jest nieskrępowana możliwość poruszania się za pomocą aut, stanowią istotny argument w dyskusji nad możliwością umożliwienia prowadzenia samochodów w wieku 17 lat.

Ostatecznie poseł Andrzej Kosztowniak pyta ministra:

1. Czy brana jest pod uwagę modyfikacja przepisów, tak aby umożliwić osobom, które ukończyły 17. rok życia, podejście do egzaminu na prawo jazdy kat. B, a co za tym idzie umożliwienie im kierowania pojazdami?

2. Jeśli tak, proszę o informację, czy przewidziane są jakieś ograniczenia dla osób, które uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami po skończeniu 17., a przed 18. rokiem życia.

A jak Państwo oceniają propozycję? Czy na drogach nie pojawią się zbyt młodzi kierowcy? (jm) (e-mail: tygodnik@prawojazdy.pl)