Legislacja

Vacatio legis do 1. czerwca – projekt wraca do Komisji Infrastruktury

20 stycznia 2021

Vacatio legis do 1. czerwca – projekt wraca do Komisji Infrastruktury
Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury. Warszawa, 20. stycznia 2020 r. (Kancelaria Sejmu fot. Rafał Zambrzycki)

W Sejmie trwa 25. posiedzenie plenarne zaplanowane na dni 20 i 21 stycznia 2021 r. Posłowie wysłuchali opinii, debatowali, aby ostatecznie przyjąć Sprawozdanie Komisji Infrastruktury rekomendującej wspólny projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z wieloma postulatami zaproponowano wydłużenie  vacatio legis nowych przepisów, które mają obowiązywać z dniem 1 czerwca 2021 r. Projekt ponownie wraca do Komisji Infrastruktury, jej posiedzenie odbędzie się w dniu dzisiejszym.

Zgodnie z porządkiem obrad 25. posiedzenia Sejmu PR poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek przedstawił Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o: poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 48, 802, 803 i 840). Dokument powstał w oparciu o prace Komisji Infrastruktury, a także powołanej podkomisji specjalnej. – Komisja Infrastruktury wskazała jako wiodący – w stosunku do projektów 48 i 803 projekt rządowy zawarty w druku 802 – konkludował poseł sprawozdawca. Mówił także o szczegółowo rozpatrzonych poprawek - poselskich i Biura Legislacyjnego - do projektu. W trakcie prac wysłuchano także opinii ekspertów brd. Główne zasygnalizowane rozbieżności dotyczyły: zdefiniowania pieszego oczekującego oraz pieszych przechodzących przez jezdnię a korzystających z telefonu lub innych urządzeń. Komisja omawiała także zagadnienia, które nie były przedmiotem regulacji a tu przede wszystkim - zaproponowanie metrażowej odległości pomiędzy pojazdami w zakresie ilorazu prędkości na drogach (zachowanie bezpiecznej odległości, przeciwdziałania tzw. jeździe na zderzak). W trakcie prac wiele mówiono o wydłużeniu vacatio legis ustawy, z uzasadnieniem potrzeby przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie wprowadzanych zmian, ja również prowadzenia wielomiesięcznej edukacji społecznej. – Duża liczba ofiar wypadków na polskich drogach nie musi być nieuchronnym efektem rozwoju motoryzacji. Jest to oczywiste, ale jednak za każdym razem wywołuje ożywione dyskusje społeczne. Omawiany projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym (…) jest olbrzymią szansą na poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jaka ma dzisiaj w Polsce miejsce – podsumował J. Polaczek. W trakcie dyskusji nad projektem, wysłuchano opinii klubów i kół poselskich. Posłanka Anna Milczanowska zaproponowała poprawkę w art. 2 projektu poprzez wprowadzenie nowego jego brzmienia: Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. Pierwotnie było to określenie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. – Bardzo nam zależy, aby po dobrej kampanii te przepisy weszły – popierał propozycję Michał Szczerba i inni posłowie. W dyskusji zadano wiele pytań, wskazano także na zagadnienia nie uwzględnione w projekcie jak: niebezpiecznego manewru wyprzedzania na autostradach; potrzeby weryfikacji istniejących przy polskich drogach znaków drogowych; ograniczeń prędkości na drogach krajowych przed przejściami dla pieszych; wysokości mandatów; odległości podczas wyprzedzania rowerów, wózków - w obecnym przepisie ustawowym określonym na odległości 1-metra; tzw. trzeciego sygnału pojazdów uprzywilejowanych; kwestie budowy przejść wyniesionych - znacząco poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W związku z faktem, iż w trakcie omówionego powyżej drugiego czytania projektu, zgłoszona została poprawka przegłosowano ponowne skierowanie tekstu do Komisji Infrastruktury. (jm)