Legislacja

Komisja Infrastruktury przegłosowała datę 1. czerwca

21 stycznia 2021

Komisja Infrastruktury przegłosowała datę 1. czerwca
Sejm RP. iTV Sejm - transmisje. Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 21.1.2021 [kliknij]

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 48, 802, 803 i 840). Lista obejmowała 36 poprawek. Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami przyjęto propozycję wydłużenia do dnia 1. czerwca 2021 r. vacatio legis przyszłej ustawy.

Poprawkę w sprawie wydłużenia do 1. czerwca vacatio legis (poprawka nr 35) procedowanej ustawy przyjęto. Głosowało 35. posłów: za przyjęciem poprawki było - 29. posłów, przeciwnych 4, natomiast 2. wstrzymało się od głosu. Nie uzyskały akceptacji - przy negatywnym stanowisku rządu - inne. Łącznie lista obejmowała 36. poprawek.

Posłem sprawozdawcą będzie wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł Jerzy Polaczek.

Przypomnijmy pierwotnie w projekcie zapisany był 14. dniowy okres pomiędzy publikacją a jej wejściem w życie. W trakcie grudniowej dyskusji przeprowadzonej w Komisji Infrastruktury posłowie oraz eksperci proponowali różnorodnie – natychmiastowej wejście w życie, 3. miesięczne a nawet 2-letnie vacatio legis. W dniu dzisiejszym Konrad Romik – sekretarz Krajowej Rady BRD o przyszłej kampanii edukacyjnej informował, iż będzie ona przygotowana na czas tuż przed wejściem ustawy w życie. Trwają postępowania przetargowe. Przygotowania kampanii mają być zakończone w drugiej połowie maja. Co oznacza gotowość na dzień 1. czerwca. – Działania prawne i edukacyjne są z sobą spięte – konkludował Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Projekt oczekuje na uchwalenie i przesłanie pod obrady Senatu RP. (jm)