Przegląd prasy

REAGUJMY: Miała być mijanka, ale gdzie jest?

9 lipca 2011

d610378b56c83b86d872285616245a2066d3c7f0

8652a6a107f0592510cb4c72f7b69a8dc0bab2b2

(Fot.: PD@N 393-14 i 15)

Tym razem znaki drogowe są czytelne. Jest tutaj jednak inny problem – czy one są właściwie umieszczone? Czy tabliczka z informacja MIJANKI (fot. 1) rzeczywiście pokazuje takie (fot. 2). Co o mijankach mówi WIKIPEDIA - Mijanka wyznaczony odcinek drogi szynowej lub kołowej jednopasmowej (jednotorowej) umożliwiający wyprzedzanie i wymijanie się pojazdów szynowych lub drogowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, mijanka to stacja kolejowa, której układ torowy umożliwia jedynie krzyżowanie i wyprzedzanie pociągów. Czekamy na Państwa komentarze.

Macie Panstwo podobne spostrzeżenia, zróbcie fotkę, przyślijcie, my opublikujemy.

O wyjaśnienie poprosimy stosowne służby. R e a g u j m y

Nasz e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl