Przegląd prasy

Resocjalizacja skazanych za jazdę po pijanemu

10 lipca 2011

W piotrkowskim areszcie skazani za jazdę po pijanemu przystąpili do zajęć resocjalizacyjnych. Niestety liczba takich osób od kilku lat systematycznie rośnie - mówi por. Bartłomiej Turbiarz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi. - Gdy zauważyliśmy, że w każdym więzieniu w okręgu jest spora grupa skazanych za prowadzenie pojazdów lub rowerów pod wpływem alkoholu postanowiliśmy coś z tymi ludźmi robić. I tak wychowawcy i psycholodzy prowadzą specjalny program resocjalizacyjny. Funkcjonariusze zostali przeszkoleni przez specjalistów z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze Stowarzyszenia Psychologów Transportu. - Zajęcia trwają kilka dni. Osadzeni zdobywają na nich podstawową wiedzę dotyczącą alkoholu. Uczą się wyliczać tzw. dawkę standardową, czyli jaka jest zawartość czystego alkoholu w piwie czy winie. Dowiadują się, jakie są typy osobowości kierowców. Podczas zajęć duży nacisk kładziony jest na naukę zachowań asertywnych. Prowadzący uczą na przykład jak odmawiać picia alkoholu. W zeszłym roku takie zajęcia resocjalizacyjne w więzieniach okręgu łódzkiego ukończyło 360 osadzonych.

Słowa kluczowe kodeks karny pijani kierowcy