Przegląd prasy

Resort zaprosił przedstawicieli protestujących egzaminatorów

14 lipca 2022

Resort zaprosił przedstawicieli protestujących egzaminatorów
Dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

6 lipca br. przedstawiciele protestujących egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców wystosowali do ministra Andrzeja Adamczyka pismo z prośbą o spotkanie. W odpowiedzi Renta Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, zaproponowała termin 19 bm. Celem - omówienie spraw związanych z trwającą akcją protestacyjną. Narada ma się odbyć w siedzibie resortu.

Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców poinformowało w dniu wczorajszym, iż w odpowiedzi na skierowaną do ministra Andrzeja Adamskiego korespondencję [kliknij], został zaproponowany termin spotkania w siedzibie Ministerstwie Infrastruktury - 19 lipca br. Przedstawicieli protestujących egzaminatorów zaprasza Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego [kliknij].

Egzaminatorzy zaproszenie przyjęli, poprosili o rozszerzenie reprezentacji: - Przedstawicielstwo powinno być większe, obejmujące reprezentantów starszej i młodszej generacji egzaminatorów oraz osób, które odegrały największe znaczenie w organizacji protestu. Jednocześnie zwrócili uwagę: - Nadmieniamy jednocześnie, że zobowiązujemy się do stawiennictwa w wyznaczonymi miejscu i czasie, jednak przebieg dialogu warunkujemy obecnością Pana Ministra zgodnie z treścią pisma przesłanego do Państwa w dniu 6 lipca 2022 r. I uzasadniali: - Stawiennictwo naszych przedstawicieli w Warszawie nie oznacza zgoła, że rozmowy zostaną podjęte. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Warunkiem rozmów jest obecność Ministra. To konsekwencja jego słów wypowiedzianych podczas jednej z konferencji medialnych /Radio RMF Fm/. Otóż Pan Adamczyk stwierdził, że praktycznie żadne informacje dotyczące problemów środowiska egzaminatorów do niego nie docierały. Oczywiście te słowa wprawiły nas w osłupienie. Budzi wielkie zdziwienie taki brak oglądu spraw. To, jakie wnioski nasuwają się wszystkim funkcjonującym w systemie pozostawiam Wam.

Należy nadmienić, że właśnie z inicjatywy Ministerstwa w 2016 roku, po długim okresie składania skarg i wniosków na funkcjonujący system, powołano zespół roboczy, którego zadaniem była zmiana ustawy o kierujących pojazdami i stosownych rozporządzeń. W 2017 roku, po pełnym uzgodnieniu projektu, poprawie wielu problematycznych artykułów i wprowadzeniu nowych rozwiązań, nasz wysiłek został zniweczony. Projekt do dzisiaj leży w sejmowej zamrażarce.

Kolejne lata i kolejne dziesiątki wniosków, skarg. Jeśli Minister o niczym nie wiedział, to świadczy, że podległe mu służby ministerialne niższego stopnia skutecznie blokują przepływ informacji w urzędzie. Ciekawe tylko, czy jest to celowy zabieg czy też istnieje inny powód? Kolejna deklaracja Ministra w trakcie spotkań medialnych jest wyraźna i jednoznaczna - jestem otwarty na wszelkie spotkania i wymianę informacji. Przekonamy się 19 lipca. (jm)