Legislacja

W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego - ministerstwo ułatwia

14 lipca 2022

W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego - ministerstwo ułatwia
(fot. PIXABAY)

Ministerstwo Infrastruktury uznało potrzebę poprawienia procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego wymaganego do uzyskania tej karty i właśnie przygotowało projekt rozporządzenia poprawiający proces wydawania wymienionych dokumentów [kliknij]. Jak ocenia resort - projekt przewiduje oczekiwane społecznie rozwiązania.

- Wydawanie karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego również na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz świadectw kierowcy wydanych w innych państwach członkowskich UE oraz doprecyzowanie, iż nie ma potrzeby żądania przez organ kopii "nowego" odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (przy ubieganiu się przez osobę o wydanie karty kwalifikacji kierowcy lub profilu kierowcy zawodowego) w przypadku, kiedy "stare" orzeczenia znajdujące się w aktach ewidencyjnych są jeszcze aktualne - uzasadniają autorzy opublikowanego w dniu wczorajszym projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy [kliknij].

Trwa etap opiniowania. - Ze względu na fakt, że projekt rozporządzenia przewiduje oczekiwane społecznie rozwiązania, uwzględniając potrzebę ich pilnego wdrożenia, proszę o ewentualne przekazanie stanowiska w możliwie najszybszym terminie -sugeruje Rafał Weber, podsekretarz stanu w resorcie.

Projektowane rozporządzenie zostanie skierowane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obowiązywanie po upływie 14 dni od ogłoszenia. (jm)