Przegląd prasy

Senackie komisje oceniały raport BRD

15 października 2020

Senackie komisje oceniały raport BRD
(od lewej) Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 12. października 2020 r. posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury (transmisja) [kliknij] (fot. Senat RP - facebook)

W Senacie RP, 12. bm. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 21) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 39). Debatowano nad dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.” przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Stanowisko resortu infrastruktury przedstawił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. – Miniony rok był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. Ze statystyk podstawowych danych, trzy są bardzo pozytywne jedna negatywna. Te pozytywne to spadek liczby wypadków drogowych o 4,4% w porównaniu do roku 2018. Wszystkich wypadków drogowych w roku 2019 było 30 288. Zanotowaliśmy również spadek jeżeli chodzi o liczbę rannych 35 477 i to spadek o 1882 osoby w porównaniu do roku 2018, procentowo to 5%. Zanotowaliśmy również spadek o 330 osoby ciężko ranne, jest to spadek rzędu 3%. Ciężko rannych na polskich drogach w roku 2019 zostało 10 633 osoby. To są te trzy wartości pozytywne w porównaniu nie tylko do roku 2018, ale to są najniższe wartości mierzone w historii monitorowania wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chcę z całą mocą podkreślić, że liczba wypadków, rannych a także ciężko rannych były najniższe od momentu monitorowania statystyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Niestety nie spadła liczba zabitych. W 2019 było to 299 osób zginęło na polskich drogach, to 1,6% więcej niż w 2018 roku. I to jest ta główna bolączka, to główne zadanie - choć nie jedyne - do odrobienia nie tylko w roku 2020, ale również w latach przyszłych. To zadanie stoi oczywiście przed wszystkimi służbami, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A także stoi ono przed wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego, wszystkimi tymi, którzy poruszają się samochodem, prowadzą pojazdy, ale także przed tymi, którzy są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego - informował R. Weber. Senatorowie zapoznani zostali z działaniami na rzecz poprawy brd na polskich drogach, podejmowanymi w roku ubiegłym: w zakresie stanowienia prawa, zmian ustawowych, mówiono o kampaniach edukacyjnych, akcjach promocyjnych; o działaniach inwestycyjnych oraz o edukacji i kształtowanie postaw w ruchu drogowym - wszystkich elementach kształtujących brd. Szczegółową prezentację przedstawił Rafał Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Senatorowie mówili i pytali o przyczynach tych tragicznych statystyk śmierci na drogach; o sytuacji rowerzystów; o potrzebie regulacji dotyczących obowiązku posiadania kasków; o programie budowy 100. obwodnic; o potrzebie połączeń mniejszych dróg z drogami krajowymi; mówiono o podjętych działaniach legislacyjnych jak jazda „na suwak” czy tworzenie tzw. korytarza życia, ale też wskazywano na potrzebę zwiększenia liczby fotoradarów; problemów związanych z zachowaniami motocyklistami na drogach; pytano o projekty realizowane i zakończone o środkach na nie wydanych i rozliczonych, pytano o kryteria przyznawania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Senatorowie wskazywali na potrzebę działań na rzecz ograniczeń prędkości, która tak zasadniczo wpływa na ciężkość wypadków; na potrzebę podniesienia wysokości mandatów np. w relacji z wysokością wynagrodzenia kierowcy. Zgłoszono wątpliwość co do stosowania zasady „jazdy na suwak” na autostradach itd.

Senatorowie pozytywnie ocenili przedstawiony raport, uznali go za obszerny i nie budzący zastrzeżeń. Senatorowie pozytywnie ocenili działania Krajowej Rady BRD. (jm)