Przegląd prasy

Służbowe prywatne auto

24 maja 2006

“Gazeta Prawna” analizuje sytuacje wykorzystywania prywatnych aut pracowników do celów służbowych. Generalnie firma wykorzystująca prywatny samochód pracownika, wydatki na ten cel może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pracownik jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w jazdach zamiejscowych do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia ilości przejechanych kilometrów (ustalonych na podstawie ewidencji przebiegu) przez obowiązującą stawkę za kilometr przebiegu. W przypadku braku ewidencji przebiegu, wydatki te nie stanowią kosztu uzyskania przychodu pracodawcy. W przypadku opodatkowania pracowników, w jazdach zamiejscowych zwrot kosztów używania samochodów jest zwolniony z opodatkowania do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia ilości przejechanych kilometrów (ustalonych na podstawie ewidencji przebiegu) przez obowiązującą stawkę za kilometr przebiegu. Z kolei w jazdach lokalnych zwrot kosztów używania samochodów jest zwolniony z opodatkowania do wysokości miesięcznego ryczałtu lub do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia ilości przejechanych kilometrów (ustalonych na podstawie ewidencji przebiegu) przez obowiązującą stawkę za kilometr przebiegu. Wysokość stawek za kilometr przebiegu ustalona jest w wydanym przez ministra infrastruktury rozporządzeniu i zależy od pojemności skokowej silnika wykorzystywanego samochodu.