Przegląd prasy

Strefa Tempo 30 – w Warszawie już po konsultacjach społecznych

6 marca 2023

Strefa Tempo 30 – w Warszawie już po konsultacjach społecznych
(fot. ZDM Warszawa)

Jak poprawić bezpieczeństwo na lokalnych ulicach i które z nich objęte zostaną strefą Tempo 30? O tych i innych zagadnieniach związanych z uspokojeniem ruchu drogowego w Warszawie jej mieszkańcy mogli wypowiedzieć się podczas konsultacji społecznych. Uwagi te uwzględnia interaktywna mapa planowanych stref Tempo 30, a pomysły i opinie uczestników zbiera raport opublikowany dziś przez ratusz.

W stolicy funkcjonuje już wiele elementów wpływających na uspokojenie i bezpieczeństwo ruchu - od pojedynczych progów, przez wyniesione skrzyżowania, aż do stref zamieszkania i Tempo 30, które obejmują całe kwartały ulic. Obecnie ok. 10 proc. sieci drogowej stanowią drogi, po których można poruszać się z prędkością mniejszą niż 50 km/h. Ponadto na wielu ulicach istnieją lokalne ograniczenia prędkości, które już dzisiaj tworzą nieformalną strefę Tempo 30 (np. osiedle Zacisze na Targówku). Jeśli wliczymy te miejsca, ulice o ruchu uspokojonym to ponad 27 proc. długości sieci dróg w Warszawie. Konsultowany projekt porządkuje te działania.

Bezpieczeństwo pieszych przede wszystkim. Warszawa planuje uporządkowanie prędkości na drogach lokalnych i osiedlowych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych (m.in. progów zwalniających czy skrzyżowań wyniesionych) i organizacyjnych (m.in. zwężenia jezdni, zastępowanie skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowaniami równorzędnymi lub rondami itp.) w stolicy powstanie miejska sieć ulic kompletnych - bezpiecznych, przyjaznych dla mieszkańców, z optymalną liczbą miejsc parkingowych. - Uspokojenie ruchu wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. Zmniejszenie prędkości do 30 km/h wyraźnie zmniejsza liczbę wypadków - w tym także tych śmiertelnych. Wynika to również ze skutecznego ograniczania przekraczania dopuszczalnej prędkości poprzez egzekwowanie przepisów. W strefach Tempo 30 zwiększa się również płynność ruchu drogowego, co jest zachętą do korzystania z innych from transportu, takich jak komunikacja miejska czy rower mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Mieszkańcy mają zdanie. Konsultacje społeczne dla mieszkańców na temat stref Tempo 30 trwały od 14 października do 30 listopada ubiegłego roku. Opinie i uwagi do projektu mapy wprowadzenia stref ruchu uspokojonego można było zgłaszać mailowo lub osobiście - w punktach konsultacyjnych w Centrach Aktywności Międzypokoleniowej, gdzie przedstawiciele Biura Zarządu Ruchu Drogowego odpowiadali na pytania mieszkańców i zbierali ich opinie. W ramach konsultacji odbyły się również dwa spotkania online. O projekcie i konsultacjach dowiedzieć się było można z miejskich mediów społecznościowych.

Uwagi z konsultacji społecznych uwzględnione zostały na miejskiej mapie stref Tempo 30. Takich korekt było 47. Najważniejsze z nich to ujęcie w strefach tzw. obwodnicy Gocławia, która już dziś w dużym stopniu stanowi ciągi uspokojone; ul. Nałęczowskiej - niedawno wyposażonej w progi zwalniające na wniosek mieszkańców; czy ul. Radzymińska na odcinku tzw. Małej Radzymińskiej.

Strefa Tempo 30 nie zostanie natomiast wprowadzona na ulicach Kasprowicza, Pawińskiego czy Sokratesa, których przekroje, funkcja i odseparowanie ruchu pieszego od jezdni pozwalają na prowadzenie ruchu z prędkością 50 km/h.

Sprawdź swoją ulicę na mapie. Ulice na których planowane jest uspokojenie ruchu, pokazuje interaktywna mapa stref Tempo 30 w Warszawie. Dzięki niej każdy z mieszkańców może sprawdzić, czy na ulicy, przy której mieszka, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości.

Natomiast z wynikami raportu na temat konsultacji można zapoznać się na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/strefy_tempo30.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Słowa kluczowe prędkość Warszawa