Przegląd prasy

Studia podyplomowe dla instruktorów, egzaminatorów – będzie kolejna edycja

8 maja 2023

Studia podyplomowe dla instruktorów, egzaminatorów – będzie kolejna edycja
Wojskowa Akademia Techniczna, inauguracja I-szej edycji studiów. (od lewej) mgr Monika Ucińska (ITS), dr Ewa Odachowska-Rogalska (ITS), prof. Andrzej Świderski (ITS), prof. Jerzy Jackowski (WAT), mgr Tomasz Matuszewski (WORD Warszawa), prof. Leon Prochowski (WAT) (fot. WAT)

W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie ruszyły cywilne Studia Podyplomowe pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców”. Jest zapowiedź kolejnej ich edycji.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu wspólnie z Partnerami: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi i Instytutem Transportu Samochodowego uruchomiła studia podyplomowe „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców”. Uroczysta inauguracja studiów odbyła się 14 kwietnia 2023 r. w siedzibie WAT w Warszawie.

Studia umożliwią rozwój kariery zawodowej, realizację potrzeb i obowiązków podnoszenia kwalifikacji osób zawodowo uczestniczących w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Adresatami oferty studiów podyplomowych są: instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, kandydaci na egzaminatorów, kierownicy ośrodków szkolenia kierowców, pracownicy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, urzędnicy starostw i urzędów marszałkowskich sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania oraz wszystkie inne osoby zainteresowane kształceniem i egzaminowaniem kierowców.

Zakres tematyczny edukacji: nowa technika samochodowa; kwestie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami; bezpieczeństwo ruchu drogowego, psychologia, w tym psychologia transportu itd. Realizowany cel podstawowy to rozszerzenie wykształcenia technicznego i prawnego uczestników. Są szansą podniesienia kwalifikacji egzaminatorów, przyszłych egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy, praktycznej realizacji obowiązku szkoleniowego tych ostatnich.

Program studiów obejmuje 266 godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych spełniających wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki. Realizowana tematyka: technika samochodowa i diagnozowanie; mechanika ruchu samochodów w sytuacjach krytycznych; analiza przebiegu i skutków zdarzeń drogowych; osoby z niepełnosprawnością w ruchu drogowym; technika kierowania i taktyka jazdy samochodem; główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego; prawo o ruchu drogowym, psychologia, dydaktyka w szkoleniu kierowców; egzaminowanie kierowców.

Studia trwają dwa semestry, w czasie dwunastu zjazdów realizowanych w soboty i niedziele. Studia kończą się egzaminem końcowym.

WAT informuje, iż od października 2023 rusza II-ga edycja. Rekrutacja zostanie rozpoczęta w czerwcu/lipcu 2023. Szczegóły oferty studiów podyplomowych można uzyskać: pod mailem: tpkek@wat.edu.pl lub tel. +48 261 839 276.

Źródło: WAT