Legislacja

Kwestia generowania PKZ w nowelizacji rozporządzenia

9 maja 2023

Kwestia generowania PKZ w nowelizacji rozporządzenia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury z datą 8 maja br. wpisano projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Nowelizacja dotyczy kwestii generowania profilu kierowcy zawodowego w procesie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a dotyczy ok. 30 tys. osób.

Wczoraj w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury ujawniono informację w sprawie zmienianego rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców wg podstawy prawnej wynikającej z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Pracujące nad tym tak aktem wykonawczym resort wskazuje na potrzebę pilnej nowelizacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2018.885). Czytamy: - Związana jest z postulatem, który wpłynął do MI z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IwspSZ) wobec braku możliwości, na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, generowania profilu kierowcy zawodowego w procesie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ta nowa forma pełnienia czynnej służby wojskowej – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (dzsw) została wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.). Powoduje to, że jednostki wojskowe w procesie szkolenia żołnierzy dzsw nie mają możliwości pobierania profilu kandydata na kierowcę (pkk), a następnie udostępnienia jego ośrodkowi egzaminowania (WORD) po ukończonym szkoleniu żołnierza dzsw. W tej sytuacji, do czasu uruchomienia kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego w centralnej ewidencji kierowców, niezbędne jest umożliwienie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dzsw poza funkcjonalnościami pkk. I takie rozwiązanie proponuje się w zgłoszonym projekcie ww. rozporządzenia. Żołnierz dzsw nie będzie obowiązany informować jednostkę wojskową o pkk a jednostka wojskowa szkoląca żołnierzy dzsw, nie pobierając pkk, będzie mogła przeprowadzić ich szkolenie prowadząc książkę ewidencji osób szkolonych, kartę przeprowadzonych zajęć i wystawiać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Resort proponuje proste rozwiązania czyli przywrócenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które będzie dedykowane tylko dla żołnierzy dzsw.

Zaproponowany termin wejścia w życie rozporządzenia – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ma on być wystarczający (ze względu na pilność sprawy) dla jednostki wojskowej dla przygotowania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przez żołnierza dzsw.

Jak się dowiadujemy rozwiązywana kwestia była przedmiotem spotkania roboczego z IwspSZ w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 17 kwietnia 2023 r. w wyniku którego oceniono wspólnie potrzebę podjęcia prac legislacyjnych w tej sprawie. Według informacji IwspSZ w bieżącym roku planowane jest powołanie do dzsw ok. 30 tys. osób.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia przewidziano na III kwartał 2023 r. (jm)