Przegląd prasy

Szkolenia techniki jazdy dla młodych i kierowców seniorów

6 grudnia 2023

Szkolenia techniki jazdy dla młodych i kierowców seniorów
(fot. Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault)

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault zakończyła serię bezpłatnych szkoleń 2400 kierowców w wieku 18-24 lata i powyżej 55. roku życia, zrealizowanych dzięki inicjatywie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a także we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Program odbył się w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych na płytach poślizgowych oraz wykładach prowadzonych przez psychologów transportu. - Program był realizowany z myślą o grupach wiekowych, które według statystyk są uczestnikami największej liczby zdarzeń drogowych. Dzięki szkoleniom są bardziej świadomymi kierowcami. Im więcej mamy takich kierujących, tym bezpieczniej jest na drogach - mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Prowadzący pojazdy w wieku 18-24 lata charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2022 r. byli oni sprawcami 3 059 wypadków (15,8% powstałych z winy kierujących). Przyczyną 34,9% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a o ciężkości tych zdarzeń świadczy 52,7% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. - Jest to grupa osób, którą cechują brak doświadczenia i małe umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka - dodaje dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnikiem mógł być kierowca z wyznaczonych grup wiekowych, posiadający prawo jazdy kategorii B, zamieszkujący na terenie województwa mazowieckiego. Zapisy odbywały się przez WORD-y.

Źródło: Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault