Ogłoszenia

Dziś o godz. 11.00 rozmawiamy o zmianach w egzaminowaniu

7 grudnia 2023

Dziś o godz. 11.00 rozmawiamy o zmianach w egzaminowaniu
PRAWO DROGOWE@NEWS. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ - archiwum

(od lewej) Tomasz Matuszewski, egzaminator, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku (fot. Jolanta Michasiewicz oraz ze zbiorów prywatnych)

Dziś o godz. 11.00 rozpoczynamy DYSKUSJĘ NA RATUSZOWEJ (on-line) poświęconą zmianą jakie niesie oczekiwane rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Do rozmowy - redaktor Jolanta Michasiewicz zaprosiła Tomasza Matuszewskiego, WORD Warszawa oraz Przemysława Sarosieka, WORD Białystok.

On-line zoom - webinar ID: 831 2275 0410 hasło: 2023

On-line facebook:

www.facebook.com/prawodrogowenews

www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025

Dyskusja tradycyjne w trybie on-line będzie transmitowana na platformie zoom oraz w mediach społecznościowych - facebook. Następnie jej retransmisja dostępna na stronach YouTouba oraz w portalach PRAWO DROGOWE@NEWS [kliknij] oraz L-INSTRUKTOR.

Organizatorami cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR.

Zapraszamy

Projekt z dnia 25 października/załączniki/protokół uzgodnień [kliknij]