Przegląd prasy

Tydzień na przygotowanie programu naprawczego

27 lutego 2012

GDDKiA zażądała od firm budujących autostrady przedstawienia programów naprawienia pojawiających się na budowanych odcinkach szczelin - poinformowała rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken.

Przypomnijmy - po ostatnich mrozach na budowanych właśnie autostradach A2 i A1 pojawiły się szczeliny w asfaltowej podbudowie, głównie na tzw. szwach technologicznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bada, jak głębokie są pęknięcia i której warstwy dotyczą. "Pismo wzywające do przygotowania szczegółowego raportu oraz usunięcia wszelkich wykrytych wad zostało wysłane w czwartek do Budimexu, Strabagu, Eurovii, Mostostalu Warszawa i DSS-u. Wykonawcy zostali zobowiązani do dokonania pełnej inwentaryzacji spękań, wraz ze szczegółową dokumentacją, dokonania odwiertów kontrolnych, zdiagnozowania przyczyn oraz rozmiarów uszkodzeń" - powiedziała rzeczniczka. Dodała, że wykonawcy mają również zabezpieczyć pęknięcia, a następnie, po zatwierdzeniu programu naprawczego, usunąć wszelkie wady. Jeżeli wykonawcy tego nie zrobią, to Dyrekcja zleci wykonanie tej pracy innym podmiotom, a wykonawców obciąży kosztami. "Zgodnie z kontraktami, wszelkie usterki wykonawcy są zobowiązani usunąć na własny koszt" - zaznaczyła rzeczniczka. Dodała, że podobne wezwania zostaną przekazane wykonawcom pozostałych odcinków, gdzie znaleziono szczeliny.

Słowa kluczowe autostrady inwestycje drogowe