Przegląd prasy

Unijna wymiana doświadczeń dla poprawy brd

14 października 2019

Unijna wymiana doświadczeń dla poprawy brd
Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council - ETSC) (fot. Jolanta Michasiewicz)

Powstał projekt przygotowany przez 12 państw UE (w tym Polska) na rzecz obniżenia liczby ofiar wypadków drogowych wśród kierowców i pieszych. Sformułowano pytania o to jak radzić sobie z przyczynami wypadków: przekraczaniem prędkości i nieodpowiednią infrastrukturą, egzekwowania prawa, gromadzenia danych, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na obszarach miejskich. Jak podkreślają autorzy mimo, iż europejskie drogi są najbezpieczniejsze wśród światowych to jednak niepokojący jest fakt, potwierdzony przez statystyki 2018 r. - gdy w wypadkach drogowych zginęło ponad 25 tys. osób - i jest to wielkość o 21% niższa w porównaniu z rokiem 2010, ale jednak tylko o 1% niż w roku 2017.

Państwa – pomysłodawcy projektu postanowiły wspólnie pracować nad pomysłami poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt będzie finansowany przez UE. Działania będą koordynowane przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). Działania zaplanowano na trzy lata. Swoje doświadczenia połączą: Austria, Bułgaria, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Szwecja. Powołany zostanie zespół ekspertów, których współpraca, wymiana dobrych, sprawdzonych praktyk ma wzajemnie poprawić narodowe różnice. Cel - obniżenie liczby ofiar śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami poniesionymi w wypadkach drogowych o 50 proc. w latach 2020-2030. "Celem jest pokazanie, jak skuteczne są zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w realnym świecie. Zgromadzimy ekspertów, którzy pomogą sobie nawzajem dojść do tego, jak osiągnąć podobne wyniki we własnych krajach. Cieszymy się, że tak wiele państw członkowskich chętnie włączyło się w ten proces i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wyniki" - mówił dyrektor wykonawczy ETSC Antonio Avenoso. "Przez najbliższe trzy lata członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele GDDKIA, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, policji czy też żandarmerii wojskowej uczestniczą w tym projekcie. Jesteśmy koordynatorami tego zadania" - podsumował Konrad Romik, sekretarz KRBRD. (jm)