Przegląd prasy

W trosce o seniora

8 września 2023

W trosce o seniora
(fot. screen – www.seniornadrodze.pl) [kliknij]

Wystartowała! Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - SENIOR NA DRODZE DO… BEZPIECZEŃSTWA! Organizatorzy i partnerzy akcji: Ministerstwo Infrastruktury, KR BRD, Komenda Główna Policji, Żandarmeria Wojskowa. Przewidziano edukację dotyczącą przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, ale także kwestie fizjologicznych zmian związanych z wiekiem, które mogą wpływać na bezpieczeństwo na drogach.

Podczas akcji„ Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”, chcemy pokazać uczestnikom ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, jakie zagrożenia wynikają z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze. W ramach warsztatów korzystamy ze sprawdzonych modeli międzynarodowych oraz własnych doświadczeń – powiedział minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk.

Ze statystyk wynika, że w przypadku seniorów częściej dochodzi do poważnych wypadków. Zgodnie z danymi Policji za 2022 rok ofiary wypadków drogowych powyżej 60 roku życia to 5955 osób, z czego 590 to ofiary śmiertelne. – Pomimo przewidywalnego spadku liczby ludności w Polsce, spodziewany jest systematyczny wzrost liczby osób powyżej 60 roku życia, dlatego działania edukacyjne wśród starszych uczestników ruchu drogowego są niezwykle ważne. Realizowane działania mają na celu zmianę postaw i zachowań, a także zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród seniorów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na oficjalnej stronie internetowej akcji - www.seniornadrodze.pl - która właśnie ruszyła czytamy: - Nasza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna “Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” skierowana jest do wszystkich osób powyżej 60 roku życia, z szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, kierowców i pieszych. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach. Akcja polega na edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uświadamianiu, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze. W ramach akcji przewidujemy również poruszanie tematów takich jak prawidłowe stosowanie elementów odblaskowych czy wpływ efektów ubocznych przyjmowania leków na zdolność kierowania pojazdami. Wszystko i jeszcze więcej w ramach zaplanowanych warsztatów organizowanych przez doświadczonych ekspertów, a także - albo przede wszystkim - sekretarzy wojewódzkich rad brd. Spotkania będą odbywały się w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, miejskich ośrodkach kultury i innych lokalizacjach. Seniorzy precyzyjnie będą informowani o terminach. Także na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS będziemy publikowali komunikaty i relacje, będziemy rozmawiali z organizatorami i uczestnikami. Ciekawi jesteśmy zwłaszcza propozycji lokalnych. Wspólnie pójdziemy także tą drogą do bezpieczeństwa. (jm)