Przegląd prasy

Zgłoś błąd w oznakowaniu drogi

5 października 2023

Zgłoś błąd w oznakowaniu drogi
Zgłaszajmy nasze wnioski i uwagi – zgłoś błąd w oznakowaniu drogi krajowej 9formularz - kliknij](fot. PIXABAY)

https://drogi.gddkia.gov.pl/zalatw-sprawe/zglos-blad-w-oznakowaniu-drog-kraj

Przed nami kolejny etap prac - opracowanie reportów po weryfikacji oznakowania w terenie. Wynikiem tych prac będzie wskazanie niezbędnych zmian wraz z ich uzasadnieniem. W I kwartale przyszłego roku, po opracowaniu i zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu, wprowadzimy zmiany w terenie - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Weryfikacja oznakowania dróg krajowych rozpoczęto w czerwcu br. Dotyczy ona tych zarządzanych przez GDDKiA. Głównym celem I etapu weryfikacji jest ocena zasadności lokalizacji m. in. znaków takich jak B-33 (ograniczenie prędkości), B-25 (zakaz wyprzedzania), B-26 (zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe), B-36 (zakaz zatrzymywania się), A-8 (skrzyżowanie o ruchu okrężnym), A-16 (przejście dla pieszych), A-30 (inne niebezpieczeństwo), D-42 (obszar zabudowany), znaki zakazu wjazdu różnych rodzajów pojazdów na węzłach autostrad i dróg ekspresowych.

Zaproponowane zmiany będą wymagały opracowania i zatwierdzenia odpowiedniej dokumentacji w postaci projektów organizacji ruchu. Wykonanie powyższego przewiduje się do końca bieżącego roku. Natomiast wprowadzanie zmian w terenie planujemy wykonać w I kwartale 2024 r. - deklaruje GDDKiA. I tu kwestia najistotniejsza - wszyscy mamy możliwość w udziale w tym ważnym dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym działaniu. Zabierzmy głos - zgłośmy uwagi w sprawie tak odczuwalnej - czyli nadmiarowych znaków. Spostrzeżenia można przesłać do nas poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Źródło: GDDKiA