Rozmowy

Niepełnosprawni są wśród nas. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ

1 lutego 2018

Niepełnosprawni są wśród nas. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ
Uczestnicy 4. edycji DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Warszawa, 31 stycznia 2018 r. Od lewej: Wojciech Pasieczny, Piotr Kosmowski, Artur Paczkowski, Zbigniew Zawada, Jolanta Michasiewicz, Grzegorz Wysopal, Bożenna Chlabicz, Monika Folwarczny, Piotr Makioła (fot. Krzysztof Chrobak)

W dniu wczorajszym, 31 stycznia 2018 r., w siedzibie Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM przy ul. Ratuszowej w Warszawie odbyła się 4. edycja DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pt. „Niepełnosprawni są wśród nas”. Organizatorów reprezentowała Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji oraz Wojciech Pasieczny - wiceprezes. Do dyskusji zaproszenie przyjęli i w niej uczestniczyli:

- Monika Folwarczny, wieloletnia instruktor i wykładowca prawa jazdy, tłumacz języka migowego w zakresie komunikacji pozawerbalnej, właściciel szkoły nauki jazdy „JASTRZĄB” w Jastrzębiu Zdrój, prowadzi szkolenia w zakresie kat. B prawa jazdy oraz osób głuchych, współautorka materiałów szkoleniowych dla kandydatów na kierowców, też dla osób głuchych prezes FUNDACJI PL;

- Piotr Kosmowski, instruktor nauki jazdy jednocześnie jest osobą niepełnosprawną, założyciel OSK „KOSMOS” w Warszawie w ramach którego prowadzi zajęcia POWRÓT i ADAPTACJA; ekspert Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS;

- Piotr Makioła, instruktor nauki jazdy, właściciel OSK „ELMARK” w Chorzowie, tłumacz języka migowego, autor projektu „MIGACZ” (nagroda w konkursie LIDERZY INNOWACJI), prowadzi szkolenia we wszystkich kategoriach prawa jazdy, tez osób głuchych;

- Artur Paczkowski, specjalista ds. mobilności osób niepełnosprawnych w PIMOT, pedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczej i leczniczej, rehabilitant – technik biomechanik, posiada 30-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. W konstancińskim Centrum Kompleksowej Rehabilitacji i PIMOT doprowadził z sukcesem do prawa jazdy kilkaset osób niepełnosprawnych;

- Grzegorz Wysopal, egzaminator w MORD Kraków, wieloletni instruktor, instruktor techniki jazdy i egzaminator prawa jazdy wszystkich kategorii, w trakcie nauki języka migowego, obecnie kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, współautor materiałów szkoleniowych dla kandydatów na kierowców, też dla osób głuchych, wiceprezes FUNDACJI PL;

- Zbigniew Zawada, kierownik Pracowni Szkolenia Kierowców Przemysłowego Instytutu Motoryzacji szkolącego pod hasłem „Budujemy nową kulturę jazdy”. Placówki urzeczywistniającej projekt zmotoryzowania osób z niepełnosprawnością. Ośrodek Szkolenia Kierowców w PIMOT prowadzi szkolenia na prawo jazdy kategorii A1, A, B.

Moderatorem dyskusji była Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu PRAWO DROGOWE, przy wsparciu Jakuba Szadkowskiego, redaktora prowadzącego portalu L-INSTRUKTOR.

Była to niezwykle interesująca dyskusja ludzi z wielką pasją pracujących na rzecz niepełnosprawnych. W Polsce jest ok. 5 mln osób niepełnosprawnych, a jedynie 300 tys. posiada prawo jazdy. Uprawnienie, które staje się dla nich przepustką do udziału w codzienności, do wyjścia z domów, z życiowej izolacji. Celem dyskusji była próba odpowiedzi na pytanie ilu jest niepełnosprawnych, którzy mogliby prowadzić samochód, a z jakiś powodów nie mogą uzyskać prawa jazdy. Także obrona tezy, iż w ostatnich latach poprawił się nasz stosunek do niepełnosprawnych. Nie parkujemy na „kopertach” lub za naganne uznajemy takie zachowania innych itd. Czy już możemy mówić także o społecznej akceptacji tej grupy kierowców - padało pytanie.

Uczestnicy DYSKUSJI mówili m.inn. o kandydatach na kierowców z różnorodnymi niepełnosprawnościami, o ośrodkach szkolenia podejmujących i realizujących zadania szkolenia tych osób, o jakości szkoleń, o materiałach szkoleniowych, a właściwie ich braku, o szkoleniu przy wykorzystaniu internetu; o adaptacji pojazdów szkoleniowych, o zasadach szkoleń praktycznych, o niepełnosprawnych w okresie próby, o egzaminach państwowych, o instruktorach nauki jazdy, instruktorach techniki jazdy i egzaminatorach pracujących z niepełnosprawnymi, projektach jak: MIGACZ, specjalne szelki przystosowane do komunikacji w szkoleniach i egzaminach praktycznych na kategorie motocyklowe czy powstający GRASER. Mówiono o barierach na jakie natrafiają niepełnosprawni, ale też osoby ich szkolące, mówiono o kulturze zachowań w stosunku do niepełnosprawnych, do niepełnosprawnych kierowców, o cechach specjalnych tych ostatnich jak np. ostrożności, spostrzegawczości. Mówiono o rodzajach niepełnosprawności, o projektach mobilności osób niepełnosprawnych, o dotacjach rehabilitacyjnych i edukacyjnych, o pracy zawodowej, w tym pracy w zawodzie kierowcy osób niepełnosprawnych itd. itd.

Dorobek DYSKUSJI zaprezentujemy na łamach PRAWA DROGOWEGO oraz L-INSTRUKTORA poprzez publikację pełnego zapisu dźwiękowego spotkania oraz cyklu artykułów poświęconych wybranym tematom. Redakcje zachęcają do dalszej dyskusji, już na ich łamach, do prezentacji dokonań. Już dzisiaj - z całą przyjemnością - możemy zdradzić, iż tygodnikowi PRAWO DROGOWE@NEWS wywiadu udzieli dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak oraz dr Anna Łuczak - ekspert w Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Bardzo dziękujemy za udział w Dyskusji, za deklaracje wywiadów. Zachęcam do wypowiedzi i prezentacji. Czekamy: tygodnik@prawodrogowe.pl Jolanta Michasiewicz

Fotoreportaż: Krzysztof Chrobak, Jolanta Michasiewicz