Rozmowy

Brak wzajemnego zrozumienia to droga donikąd! Ustąp pierwszeństwa!

22 września 2017

Brak wzajemnego zrozumienia to droga donikąd! Ustąp pierwszeństwa!

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – w ramach Kampanii Działania Edukacyjne na rzecz Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego - zaprezentowały dwa spoty promujące kampanię. Dokonano konfrontacji pieszych i kierowców. Postawiono pytanie: CZY KIEROWCY MOGĄ ZROZUMIEĆ PIESZYCH, A PIESI KIEROWCÓW?

Kierowca pytał - Co cię w kierowcach denerwuje najbardziej? Pieszy mówił: - Ignorowanie pieszego! – Zapomnieli, że kiedyś byli pieszymi! Powinni przede wszystkim przestrzegać przepisów! Za pomocą symulacji w wirtualnej rzeczywistości skonfrontowano pieszych i kierowców. Piesi mówili: - Trzeba nauczyć się szacunku dla drugiego człowieka! Ostrożności! Dwie strony są poszkodowane! Jutro możesz być na moim miejscu. Brak wzajemnego zrozumienia to droga donikąd! Ustąp pierwszeństwa - apelują twórcy spotu.

W drugim spocie postawiono pytanie - Czym cię denerwują piesi? Tu odpowiadano: Brak rozsądku! Wchodzicie na ulicę kiedy chcecie! Brakiem rozglądania się! Myślicie, że rządzicie! Jak „święte krowy”! A po konfrontacji – na szczęście wirtualnej - mówili: Trzeba się rozglądać na lewo i prawo! Chwila zastanowienia przed tym pierwszym krokiem! Obie strony są tak samo ważne! Dzisiaj to ja jestem na tym miejscu, a jutro to możesz być ty! Na drodze kieruj się myślą o tych, z którymi ją dzielisz! - apelują twórcy spotu.

Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z niezachowania ostrożności zarówno przez niechronionych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. KRBRD i MIB chcą wpłynąć na zmianę postaw poprzez pokazanie jak należy zachować się w występujących na co dzień w ruchu drogowym sytuacjach.

Spoty promowane będą do grudnia br. (jm)

Kierowca/pieszy

Pieszy/kierowca