Rozmowy

Co dalej? Odpowiedział prof. Kazimierz Jamroz oraz Mariusz Wasiak

19 października 2022

Co dalej? Odpowiedział prof. Kazimierz Jamroz oraz Mariusz Wasiak
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ (22.9.2022 r.) „Co zmieniają nowe przepisy?” [kliknij] (fot. screen)

22 września br. odbyło się spotkanie on-line w ramach cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ [kliknij]. Dzień wcześniej w życie weszły przepisy zmieniające ustawę - Prawo o ruchu drogowym. W tytule spotkania postawiliśmy pytanie: „Co zmieniają nowe przepisy?”. Poniżej fragmenty wypowiedzi Gości debaty: prof. dr hab. inż. Kazimierza Jamroza, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej oraz Mariusza Wasiaka reprezentującego Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. O przyszłych zmianach w ustawie, rozporządzeniach, wytycznych itd. Zachęcamy do lektury i jednocześnie zapraszamy do śledzenia - już jutro - kolejnej rozmowy [kliknij].

Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, prowadząca DYSKUSJĘ NA RATUSZOWEJ (22.9.2022 r.) [kliknij] (fot. screen)

Pytanie dotyczące kolejnych - przyszłych zmian: - Z dniem 21 września do ustawy - Prawo o ruchu drogowym trafiły zmiany, a jakie są dalsze? A zmiany aktów wykonawczych - rozporządzeń? Nadal pracujecie Państwo nad wytycznymi?

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ (22.9.2022 r.) [kliknij] (fot. screen)

Odpowiada prof. Kazimierz Jamroz: - Jest delegacja w ustawie [zmieniającej - przyp. red.] - Minister właściwy do spraw transportu i spraw wewnętrznych i administracji i minister obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia wzory znaków, wzory stosowania urządzeń, warunki jakim powinny odpowiadać znaki i sygnały, warunki usytuowania znaków”. (…) To rozporządzenie [tzw. czerwona księga - przyp. red.] powinno być odchudzone, „wyciśnięte” te najważniejsze rzeczy jako obligatoryjne. (…) W pionie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powstał zespół, który przygotowywał zmiany tzw. czerwonej książki, czyli tego rozporządzenia dotyczącego warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać znaki i sygnały drogowe. (…) Prace zostały prawie ukończone. Ja i ponad 100 osób brało udział w tych pracach. Trzeba będzie z tych 1000 stron przygotować rozporządzenie (…) ok. 60-100 stron, a resztę podzielić na poszczególne działy, np. wytyczne organizacji ruchu; wytyczne organizacji ruchu na placu budowy; w czasie robót drogowych itd. itp. To co nie musi być zapisane w rozporządzeniu. Np. długość światła żółtego nie musi być zapisana w rozporządzeniu. (…) Nie wiem jaką decyzję podejmie minister.

Wzorce i standardy przygotowane tak jak te wzorce i standardy dotyczące dróg. Obligatoryjna jest ustawa, obligatoryjne rozporządzenia natomiast wzorce i standardy - a ich jest w tej chwili już kilkadziesiąt zeszytów przygotowanych, będzie więcej, każdy dział będzie miał swój zeszyt - one są rekomendowane przez ministra [kliknij], ale nie są obligatoryjne. Obligatoryjne są wówczas, jeżeli zarząd drogi przyjmie na swoim terenie, albo prezydent miasta, czy starosta przyjmie do stosowania jako prawo na swoim terenie. (…) Wzorce i standardy będzie łatwo zmieniać. Dzisiaj, żeby zmienić rozporządzenie to jest rok, dwa dyskusji, a tu będzie można wymieniać szybko. Tak jak w innych krajach jest to przyjmowane. (…) Nie udało się wszystkiego przygotować. Może zbyt późno rozpoczęto prace (trudno powiedzieć, ale od 2006 roku był czas), ale zaczęto i dużo jest przygotowane, dużo czeka na zmiany. (…) Prace nad Wytycznymi trwają. (…) Duża ich część wejdzie w życie w tym roku i w pierwszej połowie przyszłego roku. (…) „Odchudzone” są ustawa i rozporządzenie, natomiast rozrosły się wytyczne czy standardy, które są traktowane jako przykłady dobrej praktyki.

Jolanta Michasiewicz - pytanie dotyczące przejść sugerowanych: - Czy nie widzi Pan zagrożenia, że samorządy realizując swoje prawo lokalne i oszczędzając - bo inaczej kosztuje tzw. zebra, przejście oświetlone, a inaczej przejście sugerowane - zaczną wykorzystywać tę możliwość i mniej inwestować w te klasyczne przejścia dla pieszych (na których pierwszeństwo ma pieszy), dla przejść sugerowanych (tu pieszy nie ma pierwszeństwa).

Prof. Kazimierz Jamroz odpowiada na pytanie dotyczące przejść sugerowanych: - Nie. Nie ma tu zagrożenia. Przejście oświetlone i tak będzie musiało być. Są wytyczne odnośnie oświetlania, przewidujące natężenie ruchu itd. Tutaj różnicy nie ma. Jest ona jedynie w kwestii pomalowania. (…) Czyli to przejście musi być oświetlone, musi być na nim widoczność zapewniona, muszą być rampy zjazdowe itd. a pieszy idzie na własną odpowiedzialność. (…) Natomiast chcemy wprowadzić w tzw. czerwonej księdze oznakowanie na drogach zamiejskich. Będzie informacja „pieszy na jezdni” z ograniczeniem prędkości, żeby zasygnalizować kierowcy, że tam może się pojawić pieszy. Jeszcze to oczywiście nie weszło, ale taką sugestię mamy tam gdzie jest duża prędkość. W miastach dotyczy to głównie strefy 30, 20, strefy zamieszkania.

Jolanta Michasiewicz - pytanie: - Jeden z Czytelników napisał, że nie jest istotne to co się zmienia, ale konsekwencje tego co się zmienia. A kwestie parkowania na chodnikach?

Mariusz Wasiak, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ (22.9.2022 r.) [kliknij] (fot. screen)

Odpowiada Mariusz Wasiak: - Te zmiany przepisów nie miały na celu zmiany zasad ruchu drogowego. One się generalnie nie zmieniły. Oczywiście w pewnych niuansach tak, ale nie szukajmy sensacji (…) przestrzegajmy - jak było dotychczas - pozostawmy pieszym te 1,5 metra i szanujmy się nawzajem. Nie szukajmy utrudnień dla korzystania z dróg. (…)

Przyjęliśmy wyjaśnienie Ministerstwa, bo myślę, że problem [parkowania na chodniku - przyp. red.] głównie wiąże się z tym, że te nowe przepisy wchodzą w dotychczasową rzeczywistość, w dotychczasową infrastrukturę. (…) Na dotychczasowych chodnikach - istniejących jak w ustawie mówi się - i które stają się drogami dla pieszych, reguły parkowania będą jakby niezmienione. Jeżeli zostanie pozostawione przez parkujący pojazd (czy to swoją połową, czy przednią osią, czy również w całości), jeżeli zgodnie z dotychczasowymi regułami zostanie pozostawione nie mniej niż 1,5 m chodnika (oczywiście z warunkiem nieutrudniania ruchu pieszych, bo może to być chodnik w bardzo ruchliwym miejscu i 1,5 m jest zdecydowanie za mało, zazwyczaj wtedy są znaki drogowe, które i tak ograniczają parkowanie) od strony organizacji ruchu nie powinno to budzić wątpliwości. Natomiast są chodniki, które nie są wymalowane, czy dodatkowo oznakowane, na których dotychczas kierujący - zgodnie z dotychczasowym przepisami - parkują. Jako Policja przyjęliśmy wyjaśnienie Ministerstwa Infrastruktury, że na takich drogach dla pieszych, a więc dotychczasowych chodnikach (i tutaj mamy takie przyzwyczajenie wynikające z wyglądu tego miejsca czyli krawężnik, szeroka płytka chodnikowa - chociaż sama nawierzchnia nie wyznacza funkcji (…)) i jeżeli dotychczasowy chodnik jest szerszy to możemy z części tej drogi dla pieszych korzystać. Niekiedy ta droga dla pieszych będzie na tyle szeroka, że będzie można postawić pojazd całą szerokością zgodnie z regułami dotychczasowymi. (…) Myślę, że nadal może być problemem żeby chociaż te 1,5 m pozostawić, bo (…) naprzemiennie będąc w różnych rolach zapominamy, że za chwilę będziemy w tej drugiej roli. Brak nam empatii bieżącej, czyli odnoszenia się do innego uczestnika ruchu ze zrozumieniem. Często kierowcy zostawiają pojazdy na chodnikach zostawiając nawet te 1,5 m niektórzy piesi, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, osoby z wózkami dla dzieci, już nie mówiąc o przypadku wózka dla bliźniaków, który jest znacznie szerszy itd. Za chwilę ci kierowcy będą szli chodnikiem i będą ze złością patrzyć na tych, którzy mu ten chodnik zagradzają - tak jak on przed chwilą.

Jolanta Michasiewicz - pytanie dotyczące zmian w taryfikatorze mandatów: - Czy pracujecie już Państwo nad nowym taryfikatorem mandatów - w związku ze zmianami?

Mariusz Wasiak odpowiada na pytanie dotyczące ewentualnych prac nad zmianami - po 21.9 - w taryfikatorze mandatów: - Taryfikator mandatów i tak wymaga kilku korekt, ale to nie jest nic nagłego. Tak naprawdę wypada zmienić tylko terminologię, bo dziś przepis odnosi się do drogi dla pieszych, a w taryfikatorze jest jeszcze używane pojęcie chodnika. Ale pamiętajmy, że zgodnie z tą ustawą zmieniającą dotychczasowe, czyli istniejące chodniki stają się drogami dla pieszych. Nawet jak formalnie nie zmienimy tego terminu „chodnik” to będzie się odnosiło się to do „drogi dla pieszych”.

Kolejna debata cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, a dotycząca stanu prawnego po 21 września br. odbyła się 13 października br. [kliknij] Gośćmi byli: Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy; Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący w WORD Olsztyn, Mariusz Sztal instruktor i b. egzaminator.  

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ - archiwum [kliknij] (fot./grafika: Grupa IMAGE)

Zapraszamy - kolejna rozmowa w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ już jutro - w czwartek 20 października br. Będziemy rozmawiali o zmianach w ustawie - Prawo o ruchu drogowym i innych aktach prawnych, np. wykonawczych - rozporządzeniach np. w tzw. czerwonej księdze znaków drogowych. Wiemy, że prace trwają, a więc „Zmiany w prawie. Co dalej?”. Czekamy też na Państwa propozycje: tygodnik@prawodrogowe.pl

Naszych Gości zapytamy - Co dalej? Zaproszeni Goście:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator

Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, współwłaściciel OSK „IntroHL” w Warszawie, b. egzaminator.

Spotkanie poprowadzi: Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS.

Organizatorami cyklu są: Fundacja ZAPOBIEGANIE WPADKOM DROGOWYM, POLSKI KLASTER EDUKACYJNY oraz redakcje tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR. Wydawca: Grupa IMAGE.

DYSKUSJE NA RATUSZOWEJ odbywają się w formule rozmowy on-line, są transmitowane, natomiast jej retransmisje udostępniane w kanale YouTube.

Transmisja 20. października od godz. 11.00:

* on-line zoom: webinar ID: 813 9793 2186, hasło: ZMIANY

* on-line facebook: www.facebook.com/prawodrogowenews oraz www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025