Rozmowy

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Czy kierujący pojazdami zauważą pieszych?

15 kwietnia 2021

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Czy kierujący pojazdami zauważą pieszych?

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje portalu L-INSTRUKTOR.pl i tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS zapraszają do udziału w kolejnej debacie w ramach cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. W czwartek - 15. kwietnia - w godz. 1100-1230 - w formule on-line odbędzie się dyskusja pt.: „CZY KIERUJĄCY POJAZDAMI ZAUWAŻĄ PIESZYCH? ZMIANY PRZEPISÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”.

Piesi w statystykach lat 2020/2019. Według ostatecznych statystyk wypadków drogowych w Polsce w roku 2020 - mimo ograniczenia natężenia ruchu drogowego, lockdownu, zamkniętych szkół itd. - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego byli ofiarami 42% wszystkich wypadków drogowych. A piesi? W 2020 r. byli ofiarami 5232 wypadków - 22,2% wypadków. Odpowiednio w 2019 r. 7050 i 23,1%. I ta najsmutniejsza statystyka w 2020 r. - zginęło 621 pieszych - 25,3%; w 2019 r. - odnotowano 793 ofiary śmiertelne - 27,3%. Czyli rzetelnie oceńmy - tu mieliśmy spadek. Jednak wciąż giną. W tym samym 2020 r. kierujący spowodowali 70,9% wypadków z udziałem pieszych i przyczynili się do 45,4% śmierci. W 2019 r. odnotowano odpowiednio 68,3% i 42,4%. Jak wnioskują eksperci - kierowcy nie byli bardziej uważni. Ponadto - do 64,2% wzrósł udział najpopularniejszej przyczyny potrąceń - nieustąpienia pierwszeństwa osobie pieszej. Jest to wzrost o 1,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Piesi wciąż giną na tzw. zebrach, a przecież właśnie to przestrzeń w której powinni być wyjątkowo bezpieczni. W 2020 r. doszło tam do 2678 wypadków, czyli do 51,2% potrąceń z ogółu pieszych ofiar. Rok 2019 r. to 49,5%. I ta najtragiczniejsza statystyka - też niestety wyższa. W 2020 r. na przejściach śmierć poniosło 197 osób  -  31,2% wszystkich pieszych zabitych na drogach. W 2019 r. odnotowano 29,5% tych tragedii. Czyli zdecydowanie kierowcy nie byli bardziej uważni!

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Za nami szeroka dyskusja medialna poświęcona poprawie bezpieczeństwa pieszych. Przed nami 1. czerwca, gdy zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa z dnia 15. marca 2021 r. zmieniająca ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje portalu L-INSTRUKTOR.pl i tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS na 15. kwietnia br. zaproponowały dyskusję ekspercką w trakcie której zostaną zadane ważne pytania, a wśród nich: CZY KIERUJĄCY POJAZDAMI ZAUWAŻĄ PIESZYCH? Pierwszeństwo będzie miał już nie tylko pieszy znajdujący się na przejściu, ale także ten na nie wchodzący. Czy kierowca zwolni? Czy będzie bardziej uważny? Itd. itp.

Zaproszeni do dyskusji. Do udziału w dyskusji nad zmianami kodeksu drogowego, których celem podstawowym jest poprawa bezpieczeństwa pieszych - obowiązującymi z dniem 1. czerwca - zaprosiliśmy: Konrada Romika, sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Katarzynę Dobarzańską-Junco, prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Grzegorza Matuszewskiego, egzaminatora nauki jazdy w WORD Warszawa; Jacka Mnicha, eksperta ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, b. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu; dr Ewę Odachowską, psychologa transportu i psychotraumatologa, pracownika naukowy Instytutu Transportu Samochodowego; Adama Próchnickiego, instruktora nauki jazdy, przedsiębiorcę - OSK „Jacek” Siedlce, członka Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Zachęcamy do zadawania pytań:

już dziś (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl

lub podczas dyskusji czyli 15.4 /godz. 1100-1230.