Rozmowy

Jerzy Wasilewski. W czym problem? Jestem całym sercem za

13 lipca 2021

Jerzy Wasilewski. W czym problem? Jestem całym sercem za
Jerzy Wasilewski, uprawnienia: instruktora nauki jazdy, techniki jazdy, egzaminatora (fot. ze zbiorów prywatnych)

Propozycja Pana Ministra wprowadzenia możliwości szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą jest dobrą i oczekiwaną propozycją.

Jestem całym sercem za wprowadzeniem takiego szkolenia. 

Nowa, stara propozycja wraca i jest rozważana przez czynnik decydujący. Przeczytałem i wysłuchałem wiele wypowiedzi instruktorów na temat szkolenia z osobą towarzyszącą. Jestem przerażony tym, że my instruktorzy potrafimy tak komplikować i wyolbrzymiać problemy, których nie ma. Niestety. My mamy zawsze swoje zdanie, zaczynające się od „nie” oraz tendencje do wyszukiwania problemów, a jak coś musimy zaakceptować, to formalizujemy aż do przesady, aby zdroworozsądkowy obywatel nie podjął się realizacji tego zadania. 

Pamiętamy, jakie było larum, gdy wprowadzano obowiązek jazdy w pasach, jazdy całą dobę na światłach mijania, a teraz dodano jedną sekundę pieszemu wchodzącemu na przejście. Okazało się, że były to dobre posunięcia, które przyniosły więcej korzyści niż strat. 

Powiadamy, że my Polacy mamy swoje zasady i to, co na „zachodzie” się sprawdza, to u nas nie przejdzie. To, dlaczego nas w innych krajach chwalą za wiedzę, umiejętności i łatwość przystosowania się do zasad tam obowiązujących?

Szkolenie w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą jest praktykowane w większość krajów europejskich, z którego korzysta tylko około od 3 do 8 procent zainteresowanych.

Tu chcę podkreślić, że przyszli kandydaci na kierowcę w tych krajach mają prawo wyboru szkolenia. Dajmy również takie prawo naszym kursantom.

Jak ja to widzę? 

Osoba, która ukończyła 17 lat może rozpocząć szkolenie na kat. B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą. (Druk zgody rodzica/opiekuna wystarczy rozszerzyć o oświadczenie osoby towarzyszącej). Po ukończeniu kursu osoba powinna przystąpić do egzaminu państwowego. Przypominam, że zgodnie z zobowiązującym prawem prawo jazdy wydawane jest osobie, która osiągnęła minimalny wiek do kierowania pojazdami. UoKP art. 11 natomiast egzamin może odbyć się wcześniej. W przypadku omawianego szkolenia okres wcześniejszego egzaminu należy wydłużyć, co najmniej do dziewięciu miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, osoba zgłasza się do starosty (wydział komunikacji)

z osobą towarzyszącą w celu odebrania zaświadczenia o prawie do dalszego szkolenia oraz naklejki na pojazd, którym będzie się szkolić. Zaświadczenie wydane przez starostę powinno zawierać wykaz osób uprawnionych do takiego szkolenia.

Moim zdaniem osoba towarzysząca może:

- uczestniczyć, jako obserwator w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych,

- uczestniczyć, jako obserwator podczas egzaminu wewnętrznego,

- uczestniczyć, jako obserwator podczas egzaminu państwowego praktycznego,

- wyposażyć pojazd w dodatkowy hamulec i lusterka.

Osoba towarzysząca może konsultować się z OSK do czasu uzyskania przez osobę szkoloną minimalnego wieku.

Osoba szkolona może podczas szkolenia z osobą towarzyszącą dodatkowo doszkolić się w OSK do czasu uzyskania przez osobę szkoloną minimalnego wieku.

Jerzy Wasilewski

Uprawnienia: instruktora nauki jazdy, techniki jazdy, egzaminatora