Rozmowy

Konferencja: „Zmiany. Problemy branży szkolenia kierowców”

20 października 2021

Konferencja: „Zmiany. Problemy branży szkolenia kierowców”
Konferencja: pt.: „Zmiany. Problemy branży szkolenia kierowców”. Warszawa, 19 października 2021 r. Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Witold Wiśniewski, koordynator Zarządu Polskiego Klastra Edukacyjnego, prezes oficyny wydawniczej Grupa IMAGE (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w zabytkowym, XIX wiecznym budynku zlokalizowanym w parku na skarpie wiślanej, w siedzibie Klubu Bankowca w Warszawie, odbyła się Konferencja pt.: „Zmiany. Problemy branży szkolenia kierowców”.

Organizatorami Konferencji była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny, partnerem - Grupa IMAGE, natomiast patronami medialnymi: Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portal L-INSTRUKTOR. Zaproszono instruktorów i wykładowców nauki jazdy, egzaminatorów, właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, dyrektorów WORD, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, urzędów, wyższych uczelni i instytutów naukowych zajmujących się i zainteresowanych szkoleniem oraz egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.

Przybyłych powitali: Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Witold Wiśniewski, koordynator zarządu Polskiego Klastra Edukacyjnego, prezesa oficyny wydawniczej - Grupa IMAGE.

Jako pierwszy głos zabrał Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Infrastruktury. - Przed nami bardzo ważne wyzwania dla branży. (…) Warto też patrzeć jak ewaluuje świat. Potrzebujemy bardzo silnych związków i konsultacji międzynarodowych - mówił. Zwracał uwagę na aspekt jakości szkolenia. Dzień dzisiejszy oceniał: - Sukces ekonomiczny wziął prymat nad jakością. To jest wyzwaniem, nad którym trzeba dyskutować. Ten prymat ceny powoduje, że w wielu aspektach kierowcy nie są odpowiednio wyszkoleni. Naszym celem jest wspieranie tych najlepszych ośrodków szkolenia kierowców - deklarował w imieniu parlamentarzystów. Tematem przewodnim debaty były właśnie kwestie jakości szkoleń, wzmocnienia ośrodków szkolenia kierowców itd. itd.

Bardzo oczekiwanym punktem porządku spotkania był blok wystąpień przedstawicieli Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury: Informacje resortu prezentowali: Tomasz Piętka oraz Marcin Kichler i Jakub Zbucki. Prezentację zatytułowano: „Perspektywy rozwoju i zmian w zasadach szkolenia oraz egzaminowania kierowców”. W dyskusji zgłoszono wiele uwag i opinii, zadano pytania, zgłoszono konkretne propozycje. Jak się dowiedzieliśmy nadal opracowywany, ale też już w pewnym zakresie zmieniony, projekt stosownej ustawy. Kolejny etap to wpisanie do rządowego wykazu prac legislacyjnych, aby mogło być rozpoczęte jego procedowanie. Przedstawiciel resortu apelował o zgłaszanie opinii środowiska, o wspólną pracę, o zaangażowanie się przedstawicieli branży w te działania.

Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytut Transportu Samochodowego mówił o stosunku polskich kierowców do zasad bezpieczeństwa, przedstawił wiele interesujących analiz i statystyk.

Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali - przedstawionej przez Tadeusza Wachowskiego, dyrektora Pionu Produkcji Dokumentów w PWPW S.A. - informacji o przygotowywanych zmianach w obsłudze ośrodków szkolenia kierowców, w tym: wprowadzenia PKZ i KKK itd.

Psycholog transportu - Andrzej Markowski - podjął próbę odpowiedzi na pytanie: - Co powinien o sobie wiedzieć kandydat na kierowcę i kierowca, a co instruktor?

Na zakończenie konferencji znany i popularny dziennikarz stacji Radio TOK FM - Krzysztof Woźniak o odpowiedzialność w branży pytał zaproszonych do rozmowy: Dagmarę Romanowicz, Adama Próchnickiego, Mariusza Ogłozińskiego, Mariusza Sztala.

Licznie przybyli uczestnicy Konferencji podkreślali potrzebę dalszych spotkań i dalszych debat nad zmianami branży, problemami branży. (jm)