Rozmowy

MWR BRD wyróżniona w sposób szczególny

28 listopada 2023

MWR BRD wyróżniona w sposób szczególny
Dyskusja na Ratuszowej 24.11.2023 pt. „Partnerzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023” (góra od lewej): Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS; Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego; Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD (fot. screen) [kliknij]

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyróżniona nagrodą specjalną PARTNER BRD 2023, którą kapituła tego wyróżnienia przyznała za całokształt działań na rzecz brd. O tych prestiżowych wyróżnieniach - popularnie nazywanych Oskarami BRD - rozmawiałyśmy podczas DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pt. „Partnerzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023”.

23 listopada w Warszawie odbyła się XIII Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [kliknij]. Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa drogowego przy współpracy z Krajową Radą BRD. Ma on na celu promowanie i nagradzanie osób i inicjatyw, które podejmowane są w różnych obszarach kraju i skupiają się na podnoszeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Konkurs jest okazją do poznania nowych liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego i szansą na nagrodzenie tych, których działania w ostatnim roku znacząco się wyróżniały - mówi Dorota Olszewska, Prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Aktualnie nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: Osoba, Projekt Medialny, Firma, Organizacja Pozarządowa oraz Instytucja Publiczna.

Partnerstwo postanowiło przyznać nagrodę specjalną za całokształt długofalowych działań i współpracy wielu instytucji na rzecz poprawy brd. Otrzymała ją Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod przewodnictwem wicemarszałka Małopolski Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Nagrodę - w imieniu Rady z rąk prezeski Doroty Olszewskiej oraz wiceministra Infrastruktury Rafała Webera odebrała - sekretarz Małopolskiej Rady, Katarzyna Dobrzańska-Junco.

Członek Rady, Małopolska Policja Wydział Ruchu Drogowego został także wyróżniony za projekt „Piątkowy Przepis Drogowy”. Wyróżnienie w imieniu Policji odebrała nadkom. Joanna Biel-Radwańska.

- Cały czas pracujemy nad tym, aby zintensyfikować działania na rzecz ochrony zdrowia i życia tak, aby zrealizować Wizję Zero, czyli osiągnięcie liczby 0 ofiar śmiertelnych przed 2050 rokiem. Celem pośrednim dla Województwa Małopolskiego jest obniżenie o min. 50% liczby ofiar śmiertelnych oraz obniżenie o min. 50% liczby rannych do roku 2030. Małopolska jest w stanie sprostać temu ambitnemu, ale zarazem możliwemu do osiągnięcia celowi pod warunkiem jeszcze intensywniejszych działań, determinacji i dalszej woli współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami oraz interesariuszami w regionie. Łączy nas jeden wspólny priorytet: zdrowie i życie Małopolan, wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wspólnie udowadniamy, że hasło „Razem dla Bezpieczeństwa” nie jest sloganem, jest sposobem na życie i działania - zaznaczył Przewodniczący Rady, Łukasz Smółka. Ta nagroda to nagroda dla wszystkich członków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, za ciężką i systematyczną pracę dla wspólnego bezpieczeństwa.

Źródło: MWRBRD