Rozmowy

Mariusz Sztal: jeżeli mogę informować innych o swoich zamiarach, to robię to

15 grudnia 2016

Mariusz Sztal: jeżeli mogę informować innych o swoich zamiarach, to robię to
Mariusz Sztal, egzaminator, gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE

Mariusz Sztal egzaminator, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w WORD w Warszawie był gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE. Rozmawiano o używaniu kierunkowskazów na skrzyżowaniu w ruchu okrężnym jakim jest rondo, o coraz nowszych drogowych rozwiązaniach inżynieryjnych, o tak różnych rodzajach rond, o bezpieczeństwie ruchu drogowego, o zmianach lub braku zmian w obowiązującej od 17. lat ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Podkreślił, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odniósł się do konkretnej sprawy, w konkretnej sytuacji. Nie uważam, żeby coś wielkiego w polskim prawie się zdarzyło. WSA zajął stanowisko merytoryczne, ale bez zasięgnięcia opinii u ekspertów, stanowisko Komendanta Głównego Policji uznał za jego prywatną opinię, czy zniwelował stanowisko autorów podręczników - ubolewam nad tym mówił Sztal. Polskie prawo tylko w jednym miejscu, w jednym artykule mówi o tym jak należy sygnalizować swój zamiar. To przepis art. 22 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który stanowi: „Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru”. To nic innego jak sposób komunikowania się uczestników ruchu drogowego. I przez jego pryzmat trzeba patrzeć. Ważne, aby inni uczestnicy ruchu drogowego odczytywali właściwie zamiar poruszających się na rondzie, wówczas wszyscy będziemy na drodze bezpieczniejsi, a przecież główne o to chodzi - mówił Mariusz Sztal. Jak powinniśmy zachowywać się na rondzie pytał Mateusz Rzemek. Uważam, że powinien Pan sygnalizować, jak sygnalizacja będzie włączona, Pan i inni uczestnicy będziecie bezpieczniejsi - odpowiedział egzaminator. Jednak czy jest jednoznaczna odpowiedź? Posłuchajmy: http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/161219515-Mariusz-Sztal---Kierunkowskaz-na-rondzie.html#ap-1

(jm)