Rozmowy

Mocno kibicuję idei powstania takiego samorządu – pisze dyrektor Marek Dworak

6 grudnia 2018

Mocno kibicuję idei powstania takiego samorządu – pisze dyrektor Marek Dworak
Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

Z prośbą o wypowiedź, w związku z inicjatywą powołania samorządu instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, zwróciłam się do dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Dokładnie pamiętam co Pan Dyrektor mówił - we wrześniu podczas uroczystości 20.lecia MORD Kraków - o potrzebie zmian w Kodeksie drogowym. Nie mam wątpliwości, iż właśnie takich zmian potrzebuje obowiązujące prawo i potrzebuje środowisko instruktorów i egzaminatorów. Panie Dyrektorze rozumiem, że zadeklarował Pan udział w pracach Inicjatywy Społecznej Nieobojętnych.

Już w tej chwili poparcia można udzielić również elektronicznie, na stronie https://szie.pl/ (klik!)

Czekam na dalsze Państwa wypowiedzi: Jolanta Michasiewicz (piszcie – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl )

* * *

Kraków, dn. 05.12.2018 r.

Pani Jolanta Michasiewicz

Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS

Szanowna Pani Redaktor,

z zaciekawieniem przyjąłem informację o inicjatywie utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.

Pragnę od razu podzielić się moją opinią w tej sprawie.

Otóż mocno kibicuję idei powstania takiego samorządu, nie tylko dlatego, że stoją za nią osoby działające w Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym i w Polskim Klastrze Edukacyjnym oraz Tomasz Matuszewski Rzecznik Instruktorów i Wykładowców, czyli ludzie których kompetencje i dokonania bardzo wysoko cenię.

Uważam, że profesja instruktora (wykładowcy) kandydatów na kierowców i kierowców – jakże niedoceniana w naszym Kraju oraz egzaminatora kandydatów na kierowców i kierowców – nieco bardziej doceniana, choć nie najlepiej postrzegana, wyrasta z jednego pnia funkcjonalnego i ma tę samą misję do spełniania. Misję – zdaniem moim – nie mniej ważną niż choćby misja przedstawicieli nauk medycznych, czy przedstawicieli zawodów stosowania prawa, które takie samorządy posiadają.

Wspólny samorząd, którego nazwę pozwolę sobie zaproponować: Krajowa Izba (Rada) Nauczycieli Kształcących Kierowców i Egzaminatorów, przyczyniłby się do podniesienia rangi zawodów, które mają największy i najbardziej bezpośredni wpływ na kształtowanie i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stwierdzam to z pełnym przekonaniem i raz jeszcze powtórzę: to instruktor kształcenia podstawowego jest najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa ruchu drogowego a egzaminator współpracuje z nim w tym zakresie.

Oprócz podniesienia jakości szkolenia a tym samym poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, powstanie wspólnej organizacji instruktorów i egzaminatorów będzie miało znaczenie dla ujednolicenia interpretacji przepisów ruchu drogowego i jednolitego ich stosowania w skali kraju

Marek Dworak