Rozmowy

Moment znacznego przekroczenia prędkości, to?

4 sierpnia 2021

Moment znacznego przekroczenia prędkości, to?
Stacja RMF24. 3.8.2021. Rafał Weber: - Każdy, kto po pijanemu siada za kółko powinien stracić samochód [kliknij] (fot. screen)

W trakcie „Rozmowy w samo południe” w stacji radiowej RMF FM zaproszony gość - wiceminister Rafał Weber - mówił o planowanych zmianach jakie przynosi przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a za nią stosowne rozporządzenie prezesa Rady Ministrów oraz taryfikator mandatów ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyjaśnia pojęcie „znacznego przekroczenia prędkości”. Projektowana ustawa miała już trafić do Sejmu.

Odpowiadając na pytanie o wysokość najniższego mandatu informował: - Społeczna akceptowalność dla surowszego karania kierowców, którzy w sposób kardynalny przekraczają prawo o ruchu drogowego jest, ale właśnie od momentu przekroczenia prędkości więcej niż 30 km/godz. (…) Kierowcy, którzy dopuszczają się tak szybkiej jazdy stwarzają ogromne niebezpieczeństwo. Niezależnie czy to obszar zabudowany i to niebezpieczeństwo dotyczy niechronionych uczestników ruchu drogowego, czy to obszar niezabudowany i dotyczy innych kierowców. (…) Ktoś, kto prowadzi pojazd z tak dużą prędkością jest potencjalnym zabójcą. Jego pojazd jest pociskiem. Dlatego chcemy te naganne praktyki ukrócić. Tak, to powinno zmusić do myślenia. Chcemy ujarzmić, tych którzy w sposób kardynalny przekraczają prędkość. Chcemy wyrugować tych, którzy wsiadają za kółko po alkoholu i mam nadzieję, że tymi przepisami nam to się uda.

Odpowiadając na pytanie o wykroczenia za które kierowca będzie otrzymywał maksymalną liczbę tzw. punktów karnych - czyli 15. - R. Weber wyjaśniał: - W mojej ocenie za znaczne przekroczenie prędkości (…) To jest więcej niż 30. Powiedzmy 35. km/godz. czyli taka dopuszczalna kara - jeżeli chodzi o punkty karne - powinna być surowa. Natomiast surowsza powinna być dla tych, którzy przekraczają prędkość 45 km/godz., czy 55 km/godz. od tej dopuszczalnej. To wszystko będziemy jeszcze ustalać. Dopiero jak ustawa wejdzie w życie będziemy mogli nowelizować rozporządzenia, czyli akty wykonawcze. Oczywiście będziemy nad nimi pracowali wcześniej, będziemy pokazywali jakie kierowców czekają kary za łamanie przepisów prawa drogowego.

Wśród zadanych pytań padło to o zasadność jednakowego mandatu za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o te 30 km/godz. jednakowy w obszarze zabudowanym i na autostradzie, komu zabierać samochód oraz wiele innych. Odpowiedzi ważne: - Uważam, że każdy kto wsiada za kółko będąc pijanym powinien mieć zabrany samochód, a w sytuacji kiedy nie jest właścicielem powinien zapłacić rekompensatę tego pojazdu. Dosyć pijanych kierowców na polskich drogach! (…) Jeżeli nie dokonamy tutaj radykalnych zmian i nie wprowadzimy bardzo radykalnych przepisów prawa z tą sytuacją sobie po prostu nie poradzimy - odpowiadał i apelował wiceminister Rafał Weber. Zachęcamy do wysłuchania całej interesującej rozmowy [kliknij].

Ustawa trafiła wczoraj (czyli 2. sierpnia) do Sejmu - poinformował wiceminister. Niestety nadal nie jest ujawniona. (jm)