Rozmowy

Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych – apeluje prof. S. Gaca

25 lutego 2020

Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych – apeluje prof. S. Gaca
(w środku) Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca w trakcie debaty pt. „Aktualne problemy BRD w Polsce” [kliknij] (screen)

Kolejny ekspert zaproszony do debaty w trakcie VII Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca mówił o potrzebie weryfikacji przejść dla pieszych, o prędkości w ich obrębie, o doświetleniu.

Tym razem o bezpieczeństwie pieszych głos prof. dr hab. inż. Stanisław Gacy, kierownika Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. W trakcie debaty pt. „Aktualne problemy BRD w Polsce”, która odbyła się w trakcie VII Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego profesor podkreślił, iż w pełni popiera ideę zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Powiedział: - Chodzi o to, aby to dobrze zrobić i wskazał na niezbędne - jego zdaniem - działania. Po pierwsze - weryfikacja wyznaczonych przejść dla pieszych. Drugi punkt - prędkość w obrębie przejść. Z 50 km/godz. przed przejściem jestem w stanie zredukować - z bardzo dużym prawdopodobieństwem - tę prędkość do tak znikomej, że to nie 5 z 10 pieszych przeżyje, ale 10 z 10 przeżyje. A nie uzyskam tego jeżeli dopuszczę prędkość 70 km/godz. przed przejściem dla pieszych. Dalej - przejścia muszą być dobrze widoczne. Muszą być zweryfikowane. Wielokrotnie były wyznaczane na zasadzie życzenia, a teraz trzeba sprawdzić tę dobrą widoczność, żeby pieszy mógł właściwie oceniać sytuację i reagować. Kolejny problem to przejścia dla pieszych na drogach zamiejskich. Podkreślając jak ważny jest czynnik społecznej akceptacji proponowanych zmian profesor apelował o dopuszczenie tzw. przejścia sugerowanego. - Dajemy szansę pieszym, a nie stwarzamy fikcji w postaci 50 km/godz. Dalszy wskazany element - też związany z potrzebą społecznej akceptacji - to przepustowość dróg. Profesor Gaca przypominał, iż przejścia dla pieszych często powstawały na zasadzie życzeniowej. I jeszcze raz apel - zweryfikujmy zasadność tych przejść. Jeżeli kierowca co 150 m będzie się zatrzymywał będzie to rodzić frustracje, zniechęcenie. W podobnej sytuacji Niemcy w Hannoverze wprowadzając ten przepis zweryfikowali i… usunęli 50% przejść. To kolejna weryfikacja pod kątem sprawności ruchu - podkreślał. Konkludując prof. Gaca za niezwykle ważna uznał edukację, właściwe przekazanie informacji i wprowadzanych zmianach. - Czas! Jest - jak wyczytałem - jest zapowiedziany 1 lipiec 2020, to jest bardzo dobre, tylko żeby do tego czasu udało się zrobić właśnie tą weryfikację przejść pod kątem ich potencjalnego bezpieczeństwa i drugi element, aby udało się przeprowadzić dobrą akcję informacyjną, akcję edukacyjną - podsumował swoje wystąpienie. Apelował też: Nie bójmy się fotoradarów! 80% przepytanych kierowców wierzy, że fotoradar może poprawić bezpieczeństwo.

Powtórzmy: - Chodzi o to, aby dobrze to zrobić. (jm)