Rozmowy

Niezwykle ważna - dla instruktorów i egzaminatorów, dla poprawy brd - deklaracja

13 lutego 2019

Niezwykle ważna - dla instruktorów i egzaminatorów, dla poprawy brd - deklaracja
Łukasz Piotr Szeląg, dyrektor Biura Senatora RP Grzegorza Napieralskiego. Toruń, 23 stycznia 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W całym kraju, z inicjatywy lokalnych środowisk szkoleniowców, odbywają się spotkania branżowe pod wspólną nazwą „WYSOKA JAKOŚĆ - NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE”. Odnotowaliśmy już edycję gdańską, toruńską, przed nami kolejne - najbliższa w Szczecinie. Spotykają się ludzie skupieni wokół społecznej inicjatywy na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Mówią o potrzebie zmian, o systemie szkolenia i egzaminowania, o godności i jakości pracy, aby w konkluzji mówić o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Wg stanu na dzień dzisiejszy 1347 osób zadeklarowało swoje uczestnictwo w Inicjatywie. Niezwykle ważna deklaracja padła na spotkaniu, które odbyło się 23 stycznia br. w Toruniu.

Łukasz Piotr Szeląg, dyrektor Biura Senatora RP Grzegorza Napieralskiego mówił: - Ze strony Senatora Grzegorza Napieralskiego jestem w stanie zadeklarować, to że postaramy się poruszyć problemy państwa środowiska. Po pierwsze, jako złożenie oświadczenie senatora z pytaniem o przyszłość i pomysły na wsparcie dla państwa branży. Tutaj mówię także o dzisiejszych problemach do rozwiązania dotyczących jakości pracy, czyli o tych dzisiejszych bolączkach, a także o tym co w przyszłości. Podkreślał: - Mówienie o waszych problemach, o środowisku, o decyzjach przed którymi stoicie jest bardzo ważne. Dotyczy waszego bezpieczeństwa niemniej akcent komunikacji na zewnątrz, o czym w trakcie kolejnych spotkań będziemy rozmawiać, musi pójść w kierunku uświadomienia, że od was zależy bezpieczeństwo na drogach.

Gromkie brawa mówca otrzymał po wypowiedzi: - W osobie senatora Grzegorza Napieralskiego i mojej macie ambasadorów, aby wasze tematy przenosić na sale parlamentarne.

Jeszcze raz podkreślmy - to niezwykle ważna, dla instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, wykładowców oraz egzaminatorów, deklaracja. Mobilizująca, konkretna i można tu użyć wielu słów, ale też wymienić wiele równie konkretnych oczekiwań. Przed branżą - już w najbliższych dniach tj. 19 bm. - spotkanie popularnie nazywane „branżowym okrągłym stołem”. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy chcą wspólnie pracować dla poprawy jakości szkolenia, dla odbudowy godności ludzi wykonujących te trudne i odpowiedzialne zawody, dla poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. (jm)