Rozmowy

Przy Okrągłym Stole. Wspólny cel

21 lutego 2019

Przy Okrągłym Stole. Wspólny cel
(fot. Redakcja portalu L-INSTRUKTOR)

19 lutego 2019 r. odbyło się Spotkanie Przy Okrągłym Stole „Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych”. Inspiracją spotkania był zainicjowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polski Klaster Edukacyjny społeczny ruch na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.

Uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji (alfabetycznie): Fundacji PL; Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD; Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl; Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Drogowego Świadomy-Bezpieczny; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Polskiej Izby Gospodarczej OSK; Polskiego Klastra Edukacyjnego; Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy; Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy; Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w Białymstoku; Stowarzyszenia OSK AUTOS w Łodzi; Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa; Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

Moderatorami spotkania byli: Andrzej Grzegorczyk i Tomasz Matuszewski.

Dyskusja nie ograniczała się do zaproponowanego tematu. Mówiono o konieczności masowego wsparcia inicjatywy powołania samorządu, o transparentności działań, o opracowaniu konkretnych założeń samorządu, o kompetencjach egzaminatorów, o rozregulowanym prawie, o WORD, o kwalifikacjach instruktorów, o uprawnieniach klientów osk, o prestiżu, o reputacji, o entuzjazmie i potrzebie zmian.

Gość honorowy spotkania, poseł Mirosław Suchoń, potwierdził znaczenie integracji organizacji pozarządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uznał, że ponieważ kompetencje społeczne kierowców w dużej części zależą od instruktorów i egzaminatorów, inicjatywa samorządowa środowiska szkolenia i egzaminowania jest uzasadniona.

W konkluzji spotkania pojawiło się oczekiwanie, aby kontynuować dyskusję „przy okrągłym stole” na temat konkretnych założeń samorządu zawodowego.

Partnerem medialnym był portal L-instruktor.pl i Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS.

Spotkanie odbyło się w siedzibie „Toru Modlin”. Sponsorem była Grupa IMAGE.

Fotorelacja portalu L-instruktor.pl (poniżej).