Rozmowy

Porozmawiajmy o egzaminowaniu. Cz. 2. Robert Dorosz. Ułatwienia dla niepełnosprawnych (kat. AM)

9 lipca 2019

Porozmawiajmy o egzaminowaniu. Cz. 2. Robert Dorosz. Ułatwienia dla niepełnosprawnych (kat. AM)
Robert Dorosz, egzaminator nadzorujący w MORD w Tarnowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Z dniem dzisiejszym - 1 lipca br. - zaczyna obowiązywać przywołany akt i jednocześnie traci moc poprzedzający akt, czyli rozporządzenie z 24 lutego 2016 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa o tym samym tytule. Część przepisów nowego rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (jm)

***

Nowe rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206, które weszło w życie 1 lipca 2019 (z pewnymi wyjątkami) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach wprowadza ułatwienia dla młodych niepełnosprawnych osób chcących uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM. Osoby te mając 14 lat, które uzyskają odpowiednie orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia. Osoby będą mogły szkolić się i zdać egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym.

Należy pamiętać, iż szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześnie przed uzyskaniem wymaganego wieku tj.14 lat.

W związku z nowymi pojazdami dopuszczonymi do przeprowadzania egzaminu na kategorie AM uległy zmianie również zadania egzaminacyjne, które będzie musiała wykonać osoba niepełnosprawna. Są one zupełnie inne, niż dla osób zdających na motorowerze tą samą kategorie. To zadania określone dla prawa jazdy kategorii B1.

Osoba na placu manewrowym będzie musiała wykonać jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu oraz zaliczyć ruszanie na wzniesieniu. W przypadku wykonywania jazdy pasem ruchu, gdy pojazd osoby niepełnosprawnej przystosowany do jej rodzaju niepełnosprawności, którego długość przekroczy długość pola zatrzymania, zatrzymanie będzie musiało nastąpić w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,

W ruchu drogowym egzaminator będzie oceniał wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową. W przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny osoby niepełnosprawnej umożliwi przebywanie egzaminatora w pojeździe będzie on obok osoby zdającej jak na przykład przy kategorie B. Czas trwania jazdy w ruchu drogowym to minimum 10 minut.

Nowe zadania również czekają osobę niepełnosprawną w ruchu drogowym.

Będzie musiała wykonać jeden z następujących manewrów parkowania:

- prostopadłe; wjazd przodem wyjazd tyłem;

- skośne; wjazd przodem wyjazd tyłem;

- równoległe; wjazd przodem wyjazd tyłem między dwoma pojazdami; około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego;

Wykonanie z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej jak i zawracania na skrzyżowaniu; to kolejne zadania do wykonania, które czekają osobę niepełnosprawną zdająca na czterokołowcu lekkim lub motorowerze trójkołowym.

Robert Dorosz (Tarnów)