Przegląd prasy

Telefonujesz podczas jazdy – tracisz uprawnienia

9 lipca 2019

Telefonujesz podczas jazdy – tracisz uprawnienia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

We Francji trwają uzgodnienia i konsultacje projektu ustawy o mobilności, w której m.inn. przewidziano zmiany przepisów ruchu drogowego. Zaproponowano zaostrzoną sankcję np. za używanie podczas jazdy trzymanego w ręku telefonu – tu karą ma być natychmiastowe zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami. Takie zachowanie kierowcy postawiono obok innych ważnych naruszeń bezpieczeństwa np. przekroczenia limitu prędkości, wyprzedzania na linii ciągłej, czy nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu. Nowe przepisy mają zostać zapisane w kodeksie drogowym i wdrożone z końcem roku.

Francuzi nie zostali tu zaskoczeni, albowiem w ogłoszonym w ubiegłym roku projekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego premier Edouard Philippe przewidział takie rozwiązania.

Według obowiązującego dziś stanu prawnego kierowcy za takie telefonowanie podczas jazdy - które jest zapisane w kodeksie drogowym jako zachowanie zakazane - płacą mandat w wysokości 135 euro i tracą trzy punkty karne.

Według badania przeprowadzonego przez Axa Prévention w marcu 2017 r. 59% respondentów przyznało się do korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Eric Lemaire, prezes Axa Prevention przypominał, iż rozmowa telefoniczna podczas jazdy zaburza obraz kierującemu pojazd – w takiej sytuacji jego mózg otrzymuje tylko 20 do 40% informacji pochodzących z drogi. Tymczasem – jak na to wskazują badania – kierowcy lekceważą to zagrożenie. (jm)