Rozmowy

Tomasz Matuszewski. Czas na odważne decyzje, ponieważ…

27 września 2023

Tomasz Matuszewski. Czas na odważne decyzje, ponieważ…
(fot. screen - prezentacja Tomasza Matuszewskiego. 20.09.2023 Leonów [kliknij]

20 września 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) konferencja pt. „System egzaminowania i szkolenia kierowców w praktyce" [kliknij]. W gronie Tomasz Matuszewski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wystąpienie poświęcone było problemom dnia dzisiejszego, a na tym tle wyzwaniom jakie pojawiają się przed branżą. Odważnie zaprezentował próbę - jak to nazwał - amatorską próbą diagnozy.

Tomasz Matuszewski prezentując swoje stanowisko w kwestii systemu egzaminowania i szkolenia w praktyce zaprezentował wiele interesujących ocen, a co najistotniejsze - obok diagnozy - podjął próbę wskazania na elementy, które powinny wpływać na budowę czegoś co powinno nazywać się systemem, skutecznym systemem kształcenia bezpiecznych uczestników ruchu drogowego. Mówca rozpoczął swoją wypowiedź bardzo refleksyjnie: - Ja coraz głębiej rozumiem, że moje środowisko jest w klatce i nawet nie czuje potrzeby wolności! I tu przechodząc do konkretów wskazał na następujące wyzwania: uporządkowanie źródeł informacji (systemu informatycznego i następnie teleinformatycznego), standaryzacja ocen i ich dokumentowania (Jak wystandaryzować oceny? Jak ustandaryzować jej udokumentowanie?), cyfryzacja „ostatniej mili procesu egzaminowania” (czyli koniec z „papierologią” witaj cyfro, czyli informacjo, która w sposób prosty będzie mogła być poddawana analizie), bieżący transfer rzetelnej informacji (czyli informacja, którą na bieżąco ma marszałek i starosta - informacja o różnych zjawiskach, w szczególności niepowodzeń egzaminacyjnych - a w efekcie instruktor. - Ideałem byłoby mieć informacje o przyczynach niepowodzeń w egzaminach wewnętrznych w ośrodkach szkolenia kierowców - sugerował T. Matuszewski.) oraz uruchomienie trybu „śledzenia zmian” w obszarze ruchu drogowego (otwartość na to co wokół nas się dzieje - w obszarze naszego ruchu drogowego, czyli tego co się dzieje z pojazdami, tego co się dzieje z drogą, a tu przede wszystkim z oznakowaniem i przede wszystkim tego co się dzieje z człowiekiem).

Autor prezentacji wskazał też na dwa tematy, którego - w jego ocenie - wymagają bardzo istotnego rozważenia, do systemowego rozważenia. Przede wszystkim problem nieufności (czyli bardzo szczegółowego formułowania prawa co mamy mamy wyraz w programie egzaminacyjnym, który realizujących egzamin bardzo ogranicza). - Musi być większe zaufanie do realizatorów procesu szkolenia czy egzaminowania - ocenił. Np. ćwiczenie, które pojawiło się w szkoleniach „-6” powinno być realizowane według wiedzy, możliwości technicznych i pomysłów organizacyjnych. I drugi temat - czas (marnotrawimy czas, szczególnie formuła egzaminu praktycznego wpływa na ośrodki szkolenia kierowców, którzy zbyt długo ćwiczą rzeczy mało ważne, a czasami nawet niepotrzebne). - Jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie ten minimalny czas w ruchu drogowym (dla kategorii B) jest z dyrektywnego -25 minut - przedłużony na 40.

W naszej redakcyjnej relacji nie wyczerpaliśmy podejmowanych kwestii, a tu: przerywania egzaminowania, najnowszych wyroków sądowych itd. Podkreślmy co zostało powiedziane, czyli przywołajmy rekapitulację prezentacji:

1. Należy przemyśleć kwestię potrzeby nadmiernej szczegółowości regulacji egzaminacyjnych.

2. Zasadnym jest uwolnić egzaminatorów ze zbyt ciasnych gorsetów, które wyjaławiają kompetencje i kwalifikacje kadr (może, a nie powinien).

3. Racjonalniej gospodarować czasem przeznaczonym na szkolenie i egzaminowanie. (jm)