Rozmowy

O egzaminowaniu i szkoleniu, o problemach i wyzwaniach

22 września 2023

O egzaminowaniu i szkoleniu, o problemach i wyzwaniach
(od prawej) Mariusz Kujawski, członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Tadeusz Wachowski, dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW S.A. (fot. Jolanta Michasiewicz)

20 września 2023 r. w Leonowie k/Słubic odbyła się zorganizowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) konferencja pt. „System egzaminowania i szkolenia kierowców w praktyce" zapowiedziana wiosną br. [kliknij]. W gronie zaproszonych gości przede wszystkim dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Otwierającą konferencję była prezentacja prof. dr. inż. Marcina Ślęzaka, dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego pt. „Problemy szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce na podstawie analiz egzaminów oraz wypadków drogowych w wybranych WORD”. Niezwykle interesująca analiza, którą na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS omówimy w najbliższych dniach (podobnie jak także innych wystąpień konferencji). Następnie dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury informowała obecnych o pracach legislacyjnych resortu z zakresu działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Kolejnym mówcą był Tomasz Matuszewski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wystąpienie poświęcone było problemom dnia dzisiejszego, a na tym tle wyzwaniom jakie pojawiają się przed branżą. Odważnie zaprezentował próbę - jak to nazwał - amatorską próbę diagnozy. Tomasz Kęsicki (dotychczas zastępca dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji) oraz Ewa Mierzwińska z Centralnego Ośrodka Informatyki Ministerstwa Cyfryzacji podsumowali pierwszy miesiąc funkcjonowania elektronicznego tymczasowego prawa jazdy dostępnego w ramach aplikacji mObywatel. Obecni zgłosili kilka ważnych uwag w zakresie zapowiedzianej kwestii modernizacji CEPiK i wynikających z tego działania kluczowych zmian. Część merytoryczną konferencji zamknęły wystąpienia przedstawicieli Integratorów PKK/PKZ PWPW. Witold Wiśniewski reprezentujący Grupę IMAGE - w prezentacji pt. „Skąd idziemy, dokąd zmierzamy” - przywołał najważniejsze inicjatywy środowiska, aby następnie omówić główne problemy przedsiębiorców ośrodków szkolenia kierowców i podsumować wskazując na ich postulaty. (jm)