Rozmowy

Wspólna idea samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów – po roku (komunikat)

15 listopada 2019

Wspólna idea samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów – po roku (komunikat)
W Warszawie 13 listopada 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Kompetencje społeczne instruktorów i egzaminatorów jako zawodów zaufania publicznego”. Poniżej list do uczestników (fot. Jolanta Michasiewicz) [KLIKNIJ]

W Warszawie w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, 13 listopada br. odbyło się seminarium pt. „Kompetencje społeczne instruktorów i egzaminatorów jako zawodów zaufania publicznego”. Organizatorzy: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny do udziału zaprosili członków Rady Konsultacyjnej oraz Komitetu Redakcyjnego Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, członków Polskiego Klastra Edukacyjnego oraz szeroką reprezentację organizacji instruktorów, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także przedsiębiorców działających w ramach tej branży.

Przybyłych powitała prof. prof. dr hab. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB oraz organizatorzy Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Witold Wiśniewski, prezes Prezydium PKE.

Obecni byli członkowie Rady Konsultacyjnej: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, kierownik Studium Psychologii Transportu UW, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej; Jerzy Folga, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu; Zbigniew Rapciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w l. 2008-2009; prof. Roman Uździcki, egzaminator nadzorujący z WORD w Zielonej Górze; Maciej Wroński – prezes Związku Pracodawców TLP, członek zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców; Marek Dworak – sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD w Krakowie, dyrektor MORD w Krakowie; Andrzej Markowski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Mariusz Wasiak, główny specjalista w Biurze Ruchu Drogowego KG Policji.

Wśród Gości odnotować trzeba obecność reprezentujących: Ministerstwo Infrastruktury Departament Transportu Drogowego: Tomasza Piętki oraz Marcina Kichlera; Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego: Jakuba Grabowskiego oraz Mariusza Pauby oraz prezes zarządu Automobiklubu Polski Romualda Chałasa; Marka Staszczyk, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz dyrektora WORD Toruń; Marii Dąbrowskiej-Loranc, kierownika Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego; Łukasza Piotra Szeląga, dyrektora Biura Posła na Sejm RP Grzegorza Napieralskiego; Piotra Litwińskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPD), prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "GALICJA"; Piotra Piaseckiego, prezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Agaty Gajos, dyrektor zarządzającej Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Moderatorzy wydarzenia: Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD Warszawa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów oraz Wojciech Pasieczny, wiceprezes Fundacji powitali licznie przybyłych uczestników seminarium.

Program seminarium podzielony został na dwie sesje tematyczne:

Sesja I. Wzrost kompetencji kadry podstawą rozwoju branży.

W trakcie której przedstawione zostały prezentacje:

- „Społeczne kompetencje instruktorów i egzaminatorów – Andrzej Markowski,

- „Pytania egzaminacyjne – jakie być powinny?” – Tomasz Matuszewski,

- „Przyszłość uczenia się” – Piotr Piasecki,

- „Zawody zaufania publicznego” – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Sesja II. Społeczna idea powołania SZIE.

W trakcie której omówiono:

- „Kalendarz działań w okresie 13.11.2018 – 13.11.2019” – Witold Wiśniewski,

- „Potrzeba zmian” – Tomasz Matuszewski,

- „Rekomendacje Komitetu Redakcyjnego” – Dariusz Szczepański.

- „Konieczne zmiany w ustawach – Prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami” – Sławomir Moszczyński, Mariusz Sztal.

Interesującą i ważną była dyskusja uczestników wydarzenia – często emocjonalna, ale też niezwykle istotna szczególnie dla pracujących nad ideą powołania samorządu zawodowego. Wysłuchano każdego głosu, odpowiedziano na każde pytanie. – To był rok twórczych dyskusji, ale one muszą trwać – podsumowywał jeden z mówców. – Dobrze, że w tym czasie udało nam się wywołać tak szeroką dyskusję. Zarówno wśród zwolenników idei, jak i jej oponentów, osób, które boją się zmian – dodał kolejny. – Czekamy na dobrze wyszkolonych kierowców. Wasz samorząd to ważna sprawa, to Wasz historyczny moment – apelował jeden z Gości.

- Ważne jest, aby przyszli i obecni instruktorzy i egzaminatorzy zyskali świadomość, że wykonywany przez nich zawód ma nie tylko wymiar finansowy, ale przede wszystkim jest misją. Proces szkolenia jest złożony, a jego właściwy przebieg i przekazywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przyszłym kierowcom wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo polskich obywateli. Dlatego też w mojej ocenie priorytetem jest dążenie do coraz większej profesjonalizacji środowiska szkoleniowego i egzaminacyjnego, w tym w szczególności instruktorów i egzaminatorów – napisał w liście zaadresowanym do uczestników seminarium, Bogdan Oleksiak dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury.

Inicjatorzy idei podkreślili, iż zarówno Komitet Redakcyjny jak i Rada Konsultacyjna będą kontynuowały swoje działania i prace nad społecznym projektem ustawy o samorządzie zawodowym oraz projektami niezbędnych regulaminów i ordynacji.