Rozmowy

- Żadna inna uczelnia takich studiów podyplomowych nie prowadzi – informuje prof. WAT Jerzy Jackowski

4 sierpnia 2023

- Żadna inna uczelnia takich studiów podyplomowych nie prowadzi – informuje prof. WAT Jerzy Jackowski
Dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Kierownik studiów podyplomowych pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKKEK) (fot. ze zbiorów IPiT)

Zgodnie z licznymi prośbami Czytelników red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS o rozmowę poprosiła dr hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT, Dyrektora Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Kierownika studiów podyplomowych pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców”. Trwa nabór do drugiej edycji tych studiów. Pytamy o realizowany cel, o perspektywy, ale także o program, kadrę, wysokość czesnego itd. - Żadna inna polska uczelnia ich nie prowadzi. Jesteśmy pierwsi - podkreśla Profesor. Zachęcamy do lektury. Redakcja

Pyta Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Wiosną 2023 r. w Instytucie Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej ruszyła pierwsza edycja cywilnych studiów podyplomowych pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK) i już mamy nie tylko zapowiedź, ale rekrutację na edycję kolejną. Dodajmy, iż te studia podyplomowe prowadzicie Państwo w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi. Ta edycja – podobnie jak poprzednia - będzie trwała dwa semestry i będzie miała swój finał w czerwcu 2024 r.

Odpowiada dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Kierownik studiów podyplomowych pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK): Rzeczywiście. Po starcie pierwszej edycji studiów, prowadzimy obecnie nabór na drugą edycję. Nasz Instytut ma wieloletnie, bogate doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych. Można powiedzieć, że jesteśmy weteranami. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe” (BRDiRS) są nieprzerwanie realizowane od 25 lat. Stąd przygotowanie nowych studiów, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, nie stanowiło dla nas problemu. Dodatkowym ułatwieniem była też ścisła, codzienna współpraca z naszymi Partnerami: Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: I tu nie może być niedopowiedzenia. Jaka jest teraźniejszość i perspektywy wspomnianych studiów podyplomowych w zakresie BRD?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Studia Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe są prowadzone nieprzerwanie od 1998 roku. Ich celem jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych lub kosztorysowania napraw i wyceny samochodów. Co kilka lat dostosowujemy program studiów do bieżącego rozwoju techniki samochodowej i potrzeb zmieniających się uwarunkowań technicznych i prawnych. Nasze działania od zawsze są nastawione na jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rzetelnej pracy rzeczoznawców i biegłych sądowych, którymi zostają nasi absolwenci w swojej dalszej działalności.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Dziękuję to ważna informacja. Skąd pomysł na kolejny kierunek studiów akurat o tematyce szkolenia i egzaminowania kierowców?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Nasz Instytut na bieżąco i ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Branża motoryzacyjna, firmy samochodowe, instytucje związane z ruchem drogowym, środowisko szkoleniowców i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instytucje publiczne odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym oraz bezpieczeństwem jazdy są nam doskonale znane. Poprzez współpracę mamy dobry wgląd w potrzeby edukacyjne oraz aspiracje tego środowiska. Stąd wiemy, że tematyka tych studiów jest pożądana i poszukiwana. Zwłaszcza, że żadna inna polska uczelnia ich nie prowadzi. Jesteśmy pierwsi.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Do kogo kierujecie Państwo tę ofertę dydaktyczną? Wiem oczywiście, iż dotyczy absolwentów studiów cywilnych. Domyślam się, że dotyczy instruktorów i egzaminatorów, a kogo więcej? Może proszę o odpowiedź na podstawie analizy grup zawodowych uczestników pierwszej edycji?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Słuchaczem naszych studiów może zostać każdy absolwent uczelni wyższej, bez względu na kierunek ukończonych studiów oraz ich stopień (może to być licencjat inżynier bądź magister). Oprócz cywili mogą to być też funkcjonariusze mundurowi. Ponieważ studia TPKEK są studiami interdyscyplinarnymi, gdzie spotykają się ze sobą nauki techniczne z naukami społecznymi, nie ma wymogu posiadania wykształcenia inżynierskiego. Najlepszym przykładem są nasi pierwsi Słuchacze. Mamy oczywiście inżynierów, ale jest też ekonomistka, absolwenci pedagogiki, wychowania fizycznego, socjologii, ochrony środowiska, zarządzania, turystyki, kulturoznawstwa, rolnictwa, towaroznawstwa. I wszyscy sobie świetnie radzą, czego najlepszym dowodem jest zaliczenie przez całą grupę pierwszego semestru.

Nasi słuchacze rekrutują się również z różnych środowisk zawodowych. Oczywiście są egzaminatorzy oraz instruktorzy nauki jazdy, właściciele bądź pracownicy ośrodków szkolenia kierowców, ale mamy też przedstawicieli urzędów powiatowych, starostw, pracowników WORD-ów, czyli krótko mówiąc, ludzi związanych z procesem szkolenia, egzaminowania kierowców oraz nadzorowania tego procesu. Każdy z nich potrzebował podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie studiów z nieco innego powodu, ale wszyscy znaleźli to, czego oczekiwali. Po zakończeniu pierwszego semestru zajęć docierają do nas niezwykle pozytywne opinie. Sami zresztą prosimy o opinie, gdyż zależy nam, by możliwie najlepiej dopasować program i treść studiów do potrzeb rynku.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: I oczywiście nie mogę nie zapytać o realizowany cel studiów? A przede wszystkim w jakim zakresie kształcicie tych studentów?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Cel jest oczywisty i zbieżny z nazwą studiów. To podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

1. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.

2. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3. Psychologii, w tym psychologii transportu.

4. Dydaktyki, w tym relacji instruktor/egzaminator-kandydat na kierowcę.

5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Czy mógłby Pan Profesor przybliżyć nam program studiów?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Studia obejmują 266 godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych spełniających wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podzielone są na dwa semestry.

Na studiach prowadzone są przedmioty:

1. Technika samochodowa i diagnozowanie.

2. Mechanika ruchu samochodów w sytuacjach krytycznych.

3. Analiza przebiegu i skutków zdarzeń drogowych.

4. Osoby z niepełnosprawnością w ruchu drogowym.

5. Technika kierowania i taktyka jazdy samochodem.

6. Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Prawo o ruchu drogowym.

8. Psychologia.

9. Dydaktyka w szkoleniu kierowców.

10. Egzaminowanie kierowców.

Program studiów łączy obszar nauk inżynieryjnych z dziedzinami społecznymi i prawnymi. Studia dają wszechstronne wykształcenie i uwrażliwiają na wiele aspektów pracy osób związanych z procesem szkolenia, egzaminowania i nadzorowania kierowców. Choćby kwestia osób z niepełnosprawnościami, bardzo ważna, a często pomijana. Czy wspomniana już przeze mnie kwestia dydaktyki oraz psychologii transportu. W programie mamy także zajęcia praktyczne, m.in. na symulatorze i torze jazdy, z diagnozowania stanu technicznego wybranych zespołów pojazdu.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Wiemy już, że WAT jest placówką z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli mogę domniemywać, że kadra to ludzie z doświadczeniem. Pytam o wykładowców. Kto prowadzi poszczególne przedmioty? To bardziej teoretycy czy praktycy?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Oczywiście tak. Korzystamy tu z wieloletnich doświadczeń na studiach BRDiRS. Nasza kadra to wybitni specjaliści, naukowcy z obszaru nauk o mechanice i technice samochodowej, bezpieczeństwie ruchu drogowego, a z drugiej strony z psychologii transportu, eksperci od dydaktyki, specjaliści w zakresie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ruchu drogowym, policjanci, instruktorzy i egzaminatorzy. Teoretycy i praktycy. Korzystamy z zasobów Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) i WORD-u. Na naszych studiach Słuchacze spotkają się z takimi, wybitnymi postaciami, jak Pani dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholożka transportu z ITS. prof. Mirosław Gidlewski (WAT), znany i doświadczony rzeczoznawca, rekonstruktor wypadków drogowych, specjalista od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Pan Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - ekspert w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowcę, Pan mł. insp. dr Jacek Giszczak - policjant (MSWiA), ekspert w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, dr Beata Stasiak-Cieślak i dr Piotr Malawko (ITS) specjaliści zajmujący się osobami z niepełnosprawnościami w ruchu drogowym, oraz cała ekipa instruktorów z Toru Modlin, PIGOSK w Piastowie oraz instruktorów i egzaminatorów z WORD w Łodzi. Ja również prowadzę zajęcia, wspólnie z dr. inż. Grzegorzem Trawińskim, z przedmiotu „Technika samochodowa i diagnozowania”. Jednym słowem: łączymy praktykę z teorią.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Jakie są warunki zaliczenia studiów? Czy jest praca końcowa?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Zaliczenia poszczególnych przedmiotów są ustalane przez prowadzących. Są to zarówno kolokwia zaliczeniowe, jak i prace pisemne. Liczy się również obecność i aktywność na zajęciach. Studia kończą się egzaminem. Nie ma pracy końcowej.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Nasi czytelnicy już po publikacji oferty pierwszej edycji studiów pytali o ich koszt? Jaki jest dzisiaj?

Odpowiada prof. Jerzy Jackowski: Całkowity koszt czesnego to 5.900,00 zł za dwa semestry. Odpłatność może być rozłożona na dwie raty, ale wtedy cena rośnie o 5%. Dodatkowo, podczas rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji WAT (IRK) należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Czy są to tylko i wyłącznie studia?

Odpowiada prof. JERZY JACKOWSKI: Tak. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” to pełnowymiarowe studia podyplomowe, zorganizowane i prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.).

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: Jakie macie Państwo plany na przyszłość?

Odpowiada prof. JERZY JACKOWSKI: Zamierzamy kontynuować prowadzenie tych studiów. Wsłuchiwać się w potrzeby Słuchaczy, w oczekiwania rynku oraz w zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Chcemy, żeby nasze studia były dopasowane do aktualnych potrzeb i oczekiwań Słuchaczy. Jesteśmy gotowi wprowadzać niezbędne i potrzebne zmiany wraz z rozwojem nauki oraz oczekiwań rynku. Takie podejście sprawdziło nam się, liczymy, że osiągniemy podobny sukces, jak przy studiach BRDiRS. Ale też wiemy, że zainteresowanie studiami, zapotrzebowanie i oczekiwania rynkowe są wypadkową wielu składowych, na które nie zawsze mamy wpływ. Z tym też musimy się liczyć.

Pytanie red. Jolanty Michasiewicz: I dla podsumowania naszej rozmowy poproszę o skomentowanie pomysłu, iż absolwent studiów podyplomowych jest najlepszym kandydatem na egzaminatora nadzorującego!

Odpowiada prof. JERZY JACKOWSKI: Nasz Absolwent jest wszechstronnie wykształcony i przygotowany. Posiada szeroką wiedzę o procesie przygotowywania, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów. Ma niezbędną wiedzę o technice samochodowej, bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz świetnie orientuje się w przepisach prawa. Nasz Absolwent wie jak najlepiej wzorcowo kształcić osoby przygotowujące się do egzaminu na prawo jazdy lub do zawodu instruktora nauki jazdy. To świetny kandydat/kandydatka na instruktora, egzaminatora, szkoleniowca, a w szczególności oczywiście na egzaminatora nadzorującego, który zdobył u nas dodatkową wiedzę. Będzie na pewno przydatny m.in. dla kadry WORD-ów, OSK i innych instytucji (w tym kontrolnych) związanych z procesem kształcenia i egzaminowania kierowców. Nasz Absolwent będzie najlepszy, jaki może być!

W imieniu naszych Czytelników i redakcji serdecznie dziękuję za rozmowę.

Odpowiedział Pan na wiele pytań, które trafiały do nas. Miejmy nadzieję, iż wspólnie - tym wahającym się - pomogliśmy podjąć ostateczne decyzje. Te studia podyplomowe zdecydowanie podnoszą prestiż branży, kompetencje i jakość pracy ich absolwentów itd. itp. Stwarzają ciekawą perspektywę. Już dziś zapowiadam rozmowę z Tomaszem Matuszewskim, wykładowcą studiów, jednocześnie praktykiem posiadającym niebagatelne doświadczenie w zakresie szkolenia, egzaminowania i nadzoru. Szerzej zapytamy o sens podejmowania studiów podyplomowych, a tu właśnie o te perspektywy, o ciekawe propozycje pojawiające się w tym zakresie. Jak chociażby ta, przywołana w ostatnim pytaniu rozmowy.

Czekamy na dalsze pytania (tygodnik@prawodrogowe.pl). (jm)

Rekrutacja elektroniczna: W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych. Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_23_24/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_23_24

Więcej informacji pod linkiem załączonym powyżej oraz w załączonej ulotce.

Kontakt z koordynatorem studiów Piotrem Kwitowskim: tpkek@wat.edu.pl , tel. +48 261 839 276

Rekrutacja elektroniczna: W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych. Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_23_24/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_23_24

Więcej informacji pod linkiem załączonym powyżej oraz w załączonej ulotce.

Kontakt z koordynatorem studiów Piotrem Kwitowskim: tpkek@wat.edu.pl , tel. +48 261 839 276