Statystyka

USTĘPUJ PIERWSZEŃSTWA!

21 maja 2019

USTĘPUJ PIERWSZEŃSTWA!
Transmisja INAUGURACJI KAMPANII SPOŁECZNEJ pt. „ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM” [kliknij]

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu dziś jest główną przyczyną wypadków drogowych - potwierdzają statystyki liczby wypadków za rok 2018, też 2017. Przez wiele lat tą przyczyną wypadków na polskich droga była nadmierna prędkość. W dniu wczorajszym w salach stołecznego Teatru KAMIENICA odbyła się inauguracja kampanii społecznej dotyczącej konieczności udzielania pierwszeństwa przejazdu przez kierowców pt. ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM. Także apelujemy: USTĘPUJ PIERWSZEŃSTWA! Nieudzielając pierwszeństwa przejazdu wybierasz ofiarę! Giną konkretne osoby! Kierowca decyduje o czyimś życiu! Kończy to życie! - wskazywał prowadzący konferencję, aktor Paweł Burczyk.

W roku 2018 zginęły 322 osoby poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – przywoływał statystyki KGP - sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Konrad Romik. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców było przyczyną wypadków, których liczba w roku 2017 wyniosła 7416, taka tendencja utrzymała się i była już to główna przyczyna w 2018 r. - tu odnotowano ich 7488. Odpowiednio zabitych było 315 i 322, natomiast rannych 9550 i 9158 osób. W konsekwencji odnotowano również znaczny wzrost zderzeń bocznych pojazdów. Jak pokazują statystyki rodzajów wypadków, w wyniku zderzeń bocznych udział ofiar śmiertelnych wynosił 19,3 i 18,7% (lata 2017 i 2018). Niebagatelny udział w statystykach ofiar śmiertelnych w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa: 315 i 322 osób zginęło w wyniku takiej właśnie sytuacji drogowej. - Jeżeli chodzi o kwestie trendu długoterminowego czynnik ten - jeżeli chodzi o nieudzielanie pierwszeństwa - zaczyna „podnosić głowę”. To pokazują dane długoterminowe - analizował K. Romik. Obserwując to zjawisko resort infrastruktury oraz KRBRD podjęły działania, w które wpisuje się także inaugurowana kampania.

Mówca zaprezentował założenia i cele przygotowanej kampanii społecznej. Po raz pierwszy KRBRD podjęła oddzielnie od innych przyczyn wypadów na naszych drogach, temat szczegółowy, ale jakże ważny. – Nie jesteśmy świadomi kogo pozbawimy życia, kogo na wiele lat pozostawimy w traumie, nie mamy o tym pojęcia, ale tak się dzieje – kontynuował Konrad Romik. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie świadomości kierujących, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność udzielenia pierwszeństwa przejazdu; to także kwestia pokazania zagrożeń dla kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu; i najważniejsze – doprowadzenie do zmiany postaw i zachowań poprzez wskazanie kierującym pojazdami konsekwencji wynikających z nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców.

Na polskich drogach każdego dnia można zaobserwować sytuacje, w których kierowcy nie udzielają pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. Wielu kierowców zapomina o kulturze na drodze oraz zasadach prawa włączania się do ruchu czy pierwszeństwa przejazdu. Często przyczyną nieudzielenia pierwszeństwa innemu pojazdowi, nie jest też nieznajomość przepisów ruchu drogowego, a zwyczajny pośpiech lub nieuwaga. Apelujemy o życie: USTĘPUJ PIERWSZEŃSTWA! (jm)

ZYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM / NIE UDZIELIŁEŚ PIERWSZEŃSTWA / NAWET NIE WIESZ KTO JEDZIE W DRUGIM AUCIE / WYBIERZ SWOJĄ OFIARĘ / TO JANINA I HENRYK, JADĄ NA URODZINY WNUKA / TO ANNA I OLIWKA, WŁAŚNIE WRACAJĄ Z PRZEDSZKOLA / A TO TOMEK, ŚWIEŻO UPIECZONY TATA, JEDZIE DO SZPITALA, ZOBACZYĆ SYNKA / CZAS MINĄŁ…