Statystyka

Kierowcy jadą wolniej

27 października 2022

Kierowcy jadą wolniej
Posiedzenie połączonych senackich Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury (25.10.2022 r. - retransmisja) [kliknij] (fot. screen)

Senatorowie w ramach wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury zapoznali się z dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.”.

W ramach wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury senatorowie zapoznali się z dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.” (druk senacki nr 767 [kliknij]). Zadano kilka ważnych pytań, na które odpowiadał Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz funkcjonariusze Policji. Pytano np. o trwałość zmian wywołanych zmianami stawek mandatów i ewentualny regres w tym zakresie. Czy ograniczenie było chwilowe czy jest trwałe? - Zmiany związane z wyższymi stawkami mandatowymi weszły w życie 1 stycznia tego roku. (…) Możemy porównać bazując na 9. miesiącach br. do 9. miesięcy roku wcześniejszego czyli 2021. Porównanie to jest również korzystniejsze dla roku bieżącego. 14% mniej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (…) ta dynamika jest jeszcze większa niż w latach wcześniejszych - odpowiadał Rafał Weber. - Czy ta dynamika się utrzymała, czy nastąpiło przyzwyczajenie do większego ryzyka? - Chciałbym podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz - te kwartały będą się przeplatały dlatego, że przepisy które weszły 1 stycznia, ich zaostrzenie weszło 17 września. Tak naprawdę ich recydywa (…) obowiązuje od 17 września i to za krótki czas, aby podsumowywać. Natomiast z obserwacji i po ujawnionych przez policjantów wykroczeniach widzimy, że np. prędkość znacznie zmalała, szczególnie duże limity przekroczeń prędkości - powyżej 51 km/godz. w obszarze zabudowanym. Tu widzimy bardzo duży spadek. Więc ponad 50% - w tym trzecim kwartale - zatrzymań praw jazdy - niż w poprzednich kwartałach (…) - dodał inspektor Robert Koźlak, zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Senackie komisje zapoznały się z dokumentem, który teraz trafi pod obrady plenarne Senatu RP. (jm)