Statystyka

W roku 2020 oddaliśmy  137,7 km dróg - informuje GDDKiA

4 maja 2021

W roku 2020 oddaliśmy  137,7 km dróg - informuje GDDKiA
(fot. GDDKiA)

GDDKiA opublikowała raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2020 roku. Dokonano podsumowania: rok 2020 zamknęliśmy oddaniem do ruchu 137,7 km nowych dróg, podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł, ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł. Zaprezentowano także plan na rok 2021, który zakłada oddanie do ruchu co najmniej 385,5 km nowych dróg:  39,6 km autostrad; 308,2 km dróg ekspresowych; 37,7 km dróg klasy GP (obwodnic).

Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (30.4.2021):

Coraz więcej nowoczesnych dróg w naszym kraju to wynik intensywnych prac na sieci dróg krajowych oraz skutecznej realizacji najważniejszych programów rozwoju infrastruktury drogowej. Przygotowujemy inwestycje od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 km, na co składa się 1712 km autostrad i 2583,4 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki. 

Najważniejsze statystyki rozwoju sieci dróg krajowych 

W realizacji:  

- 108 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1409,3 km i wartości 51,8 mld zł 

- 5 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 28,8 km i wartości 527 mln zł

W przetargu:  

- 18 zadań (z PBDK) o łącznej długości 245,1 km  

- 8 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 78,1 km  

W przygotowaniu:  

- 105 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2093,6 km  

- 87 obwodnic (z PB100) o łącznej długości ok. 750 km  

- długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 787 km  

- długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 393 km  

- długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km  

Intensywne działania na autostradach:  

- w eksploatacji jest: 1712 km (z czego 465 km zarządzanych przez koncesjonariuszy)  

- w realizacji jest: 254,6 km  

- w przygotowaniu jest: 32,3 km  

Rok 2020 zamknęliśmy:  

- oddaniem do ruchu 137,7 km nowych dróg,  

- podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł,  

- ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł.  

Plan na 2021 rok zakłada oddanie do ruchu co najmniej 385,5 km nowych dróg:  

- 39,6 km autostrad 

- 308,2 km dróg ekspresowych  

- 37,7 km dróg klasy GP (obwodnic)  

W tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na:  

- ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł,  

- zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i szacowanej wartości ok. 2,5 mld zł.  

Poprawiliśmy sytuację sprzed kilku lat i idziemy o krok dalej 

Budowa nowych dróg to przedsięwzięcie, które wymaga czasu. Dlatego kolejne kilometry nowych dróg przybywają z roku na rok. Od 2004 roku liczba dróg szybkiego ruchu w naszym kraju zwiększyła się o niemal 3 750 km, w tym 2426,5 km dróg ekspresowych i ponad 1322 km autostrad. Jak przyrastała sieć nowoczesnych dróg w Polsce, pisaliśmy tutaj

Drogi nie są wieczne. Dlatego nie zapominamy o istniejącej sieci 

Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do realizacji dużych inwestycji i budowy nowych odcinków dróg. Z roku na rok przybywa w Polsce pojazdów, a tym samym ruch na drogach rośnie. Stałym problemem jest też poruszanie się po drogach przeciążonych pojazdów ciężarowych, co skutkuje niszczeniem przez nie istniejącej infrastruktury. Siłą rzeczy nawierzchnie dróg zużywają się i wymagają naprawy. Zarządzając siecią dróg krajowych o łącznej długości ok. 17 760 km, uwzględniamy to i planujemy działania utrzymaniowe. Związane są one z mniejszymi inwestycjami jak przebudowa drogi, budowa chodnika, ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej oraz remontami polegającymi na wymianie nawierzchni jezdni czy też wymianie nawierzchni na chodnikach.  

Tylko w 2020 roku na realizację remontów dróg przeznaczyliśmy kwotę 252,8 mln zł. Zakończyliśmy realizację 111 zadań o łącznej długości 152,2 km. W 2021 roku, na remonty dróg krajowych i obiektów mostowych przeznaczymy kwotę ponad 500 mln zł. Ponadto ogłosimy 103 przetargi na rozbudowę bądź przebudowę dróg na istniejącej sieci. 

Skutecznie budujesz, jeżeli skutecznie wydatkujesz! 

Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na działalność statutową (w tym budowę i utrzymanie sieci drogowej). W każdym miesiącu zasilaliśmy branżę budowlaną kwotą wyższą niż w danym miesiącu poprzedniego roku i w sumie wydaliśmy 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku. W tym roku nie zamierzamy być gorsi. 19,3 mld zł, tyle planujemy wydatkować w 2021 roku. Od początku 2021 roku podpisaliśmy już 14 umów na realizację ponad 210 km dróg. 

Tym samym w realizacji jest 108 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1409,3 km i wartości 51,8 mld zł. Zawarliśmy też umowy na realizację pięciu obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości blisko 30 km i wartości ok. 527 mln zł. 

Ambitny plan 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym:  

- 324,2 km autostrad,  

- 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) - Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji),  

- 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km,  

- oraz budowa drogi klasy GP długości 47,7 km.  

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1335,5 km (A 76 km, S 1126 km i GP 135,5 km).  

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 103,1 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 3,2 km).  

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zadania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy:  

- 32,1 km autostrad,  

- 1257,8 km dróg ekspresowych,  

- 1 obwodnica o długości 12,2 km,  

- oraz przebudowę drogi do klasy GP o długości 64 km.  

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:   

- w realizacji jest:  5 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 28,8 km i wartości 527 mln zł,  

- w przetargu na realizację jest: 8 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 78,1 km,  

- w przygotowaniu jest: 87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 750 km. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad