Ekspert wyjaśnia

Karta rowerowa - materiały dla dzieci i nauczycieli wychowania komunikacyjnego

4 maja 2021

Karta rowerowa - materiały dla dzieci i nauczycieli wychowania komunikacyjnego
(fot. MWRBRD)

Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy - trwają kursy w szkołach

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opierając się na doświadczeniu i wiedzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie już rok temu, z inicjatywy przewodniczącego Rady, Wicemarszałka Małopolski Łukasza Smółki przygotowała materiały dla nauczycieli do prowadzenia kursów z zakresu wiedzy wymaganej do zdobycia karty rowerowej. Materiały te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Dostępne są cały czas on-line, a szkoły na bieżąco z nich korzystają. Wiele szkół w Małopolsce, ale także w innych regionach Polski korzysta z tych pomocy dydaktycznych. Właśnie trwają dodatkowe zajęcia m.in. w szkole im. J. Iwaszkiewicza nr 55 w Krakowie, która aktualnie realizuje projekt ”Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”.

Do 10-go roku życia kierujący rowerem pod opieką osoby dorosłej w rozumieniu przepisów kodeksu drogowego jest pieszym. Na drogę można wyjechać rowerem samodzielnie pod warunkiem posiadania karty rowerowej, którą można uzyskać po ukończeniu 10-go roku życia. „Karta rowerowa to nie tylko wyjątkowy dokument zaświadczający, że znasz przepisy i się do nich stosujesz. Karta rowerowa to symbol mądrego rowerzysty, który chce się doskonalić i zdobywać kolejne doświadczenia by być bezpiecznym i postępować w sposób bezpieczny. Myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych uczestnikach ruchu drogowego” podsumowuje K. Dobrzańska-Junco, członkini Prezydium Małopolskiej Rady BRD. Wkrótce kolejne nasze działania w tym zakresie - planujemy kampanię w Małopolsce zachęcającą dzieci do poszerzania swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa, podchodzenia do egzaminu i promującą bezpieczne zachowania.

Zachęcamy do korzystania z wszelkich prezentacji / filmów/ spotów umieszczonych na stronach Małopolskiej Rady. Otrzymajmy razem kartę rowerową - kolejny krok do naszego bezpieczeństwa!

www. brd.malopolska.pl

Zachęcamy szkoły, nauczycieli, dzieci, do korzystania z poniższych materiałów edukacyjnych:

Temat 1. Uprawnienia do kierowania rowerem(link do pliku PDF)

Temat 2. Rower – warunki techniczne i niezbędne wyposażenie(link do pliku PDF)

Temat 3. Pojęcia podstawowe(link do pliku PDF)

Temat 4. Zasady ruchu rowerzystów na drodze(link do pliku PDF)

Temat 5. Podstawowe zasady ruchu drogowego(link do pliku PDF)

Temat 6. Wybrane znaki i sygnały drogowe(link do pliku PDF)

Temat 7. Skrzyżowania(link do pliku PDF)

Temat 8. Pierwsza pomoc(link do pliku PDF)

Temat 9. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego(link do pliku PDF)

Karta rowerowa – wszystkie materiały