Statystyka

W Sejmie ważna rozmowa o brd, a na sali… ośmiu posłów

30 września 2022

W Sejmie ważna rozmowa o brd, a na sali… ośmiu posłów
62. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Transmisja posiedzenia plenarnego z dn. 29.9.2022 r. Debata nad rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.” [kliknij] (fot. screen/kamera nr 2)

(fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu RP)

W Sejmie RP w trakcie 62. posiedzenia plenarnego debatowano nad rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.”. Przedstawione zostały statystyki, wskazano na kierunki dalszych działań, odbyła się ważna rozmowa o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Przywołajmy jeden ważny wskaźnik - 2245 ofiar śmiertelnych, mniej, ale daleko do wizji zero. Na sali sejmowej obecnych było… ośmiu posłów.

W dniu wczorajszym w trakcie 62. posiedzenia plenarnego Sejmu RP Rafał Weber przedstawił rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. (druk nr 2482 [kliknij]). - Statystyki pokazują, że jest lepiej, natomiast nie ma w nas - mam tutaj na myśli zarówno ministra Andrzeja Adamczyka jak i mnie osobiście, nie ma też we wszystkich tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym - nadmiernej satysfakcji. Musimy nadal wykazywać żelazną determinację i konsekwencję w naszych działaniach. Tych działaniach, które były prowadzone w ostatnich latach. Bo one przynoszą efekt, one są skuteczne, one okazały się pożądane. Dlatego musimy te działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego z pełną determinacją realizować - oceniał wiceminister w swoim wystąpieniu. Mówiąc o planowanej aktywności mówca wskazywał na potrzebę kontynuacji w zakresie: dalszej realizacji inwestycji drogowych (drogi szybkiego ruchu, autostrady, obwodnice, chodniki, bezpieczne skrzyżowania czy przejścia dla pieszych, drogi gminne i powiatowe itd.), działań legislacyjnych, akcji edukacyjnych, stosownej egzekucji. Szczególna uwaga została zwrócona na kwestie przekraczania ograniczeń prędkości, jako elementu generującego wypadki drogowe. Padła zapowiedź, dalszych działań w celu wyeliminowania z ruchu drogowego piratów drogowych.

Przedstawiciele klubów i kół poselskich mówili o potrzebie dalszych działań legislacyjnych, o potrzebie skutecznej egzekucji. - Ważne są kolejne kroki na drodze do prawdziwego bezpieczeństwa. Zwiększenie liczby fotoradarów i przywrócenie możliwości ich stawiania samorządom, odcinkowe pomiary prędkości na autostradach i drogach szybkiego ruchu (gdzie panuje „wolna amerykanka”), wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa - katastrofy brawurowej (które będzie remedium dla pseudo rajdowców, którzy urządzają sobie z ulic naszych miast tory wyścigowe). (…) - proponowała posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Poseł Krzysztof Paszyk przyjmując dokument „z umiarkowanym optymizmem” podpowiadał resortowi, iż - brak decyzji Pana resortu jeśli chodzi o podniesienie wysokości opłaty egzaminacyjnej - która jest niezmienna od wielu, wielu lat. Porównując ją z kosztami jakie wzrosły jest czynnikiem, który za chwilę spowoduje, że ta bardzo fajna, pożyteczna działalność realizowana w całej Polsce przez word-y zniknie. Z kolei poseł Mirosław Suchoń podkreślał: - Zwraca uwagę fakt, iż w roku 2021 nastąpił znaczący wzrost ofiar śmiertelnych w okolicznościach obejmujących nieprawidłowe wyprzedzanie. I to jest bardzo zastanawiający trend. To było około 18% - z pewnością wymaga to szczególnej uwagi, być może wniosków dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców.

Sejm dokument przyjął. (jm)