Przegląd prasy

Branża badań technicznych: protest i petycja oraz specjalna podkomisja sejmowa

30 września 2022

Branża badań technicznych: protest i petycja oraz specjalna podkomisja sejmowa
Warszawa, 29 września 2022 r. przedstawiciele branży stacji kontroli pojazdów składają petycję w Ministerstwie Infrastruktury (fot. PISKP)

W dniu wczorajszym w Warszawie protestowała branża stacji kontroli pojazdów. Po przejściu ulicami stolicy uczestnicy złożyli petycję adresowaną do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W niej apel o spotkanie i rozmowy. Kilka godzin wcześniej w Sejmie RP obradowała Komisja Infrastruktury. Przy rekomendacji resortu powołana została podkomisja specjalna, która dokona szczegółowej analizy procedowanych zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Protest. Wczoraj w Warszawie odbył się protest branży przedsiębiorców i diagnostów stacji kontroli pojazdów. Protestujący złożyli w Ministerstwie Infrastruktury petycję w sprawie waloryzacji opłat - niezmiennej od… 18 lat - za badania techniczne pojazdów. Apelują w niej: - Panie Ministrze liczymy na Pańską reakcję i decyzję polityczną w tej tak ważnej dla nas kwestii! Jesteśmy otwarci na spotkanie i rozmowy te tej sprawie. Nie pozwólmy, żeby doszło do zapaści w branży badań technicznych, Ucierpią na tym wszyscy. Przedsiębiorcy, diagności, kierowcy, ucierpi przede wszystkim bezpieczeństwo.

Komunikat Polskiej Izby Kontroli Pojazdów (29.9.2022):

Szanowni Państwo,

         kolejny nasz protest zakończył się sukcesem!!! Zebrało się ponad 400 protestujących! Dodatkowo protest wzmocniony został unieruchomieniem 70 ze 117 warszawskich stacji kontroli pojazdów. W skali całego kraju, także wielu przedsiębiorców włączyło się do protestu poprzez oznakowanie swoich skp oraz czasowe wstrzymanie wykonywania badań technicznych pojazdów. Warto nadmienić, że w niektórych miastach osiągnięto wynik 100% zamknięcia SKP.

         Protestujący po przybyciu pod Ministerstwo Infrastruktury złożyli Petycję w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne. Niestety nie udało się złożyć Petycji na ręce Pana Ministra Piotra Adamczyka, czy też innego przedstawiciela ministerstwa. Ostatecznie pismo trafiło do kancelarii resortu. 

         Z Petycją można zapoznać się tutaj

         Bardzo Państwu dziękujemy za zaangażowanie przez przybycie, oznakowanie swoich skp oraz inne działania, które mogą mieć realny wpływ na waloryzację opłat za badanie techniczne pojazdów.

         W przypadku braku reakcji nie wykluczamy dalszych działań zmierzających do waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów.

         Być może trzeba będzie zamknąć wszystkie skp w Polsce.

Sejmowa Komisja Infrastruktury. W godzinach rannych w Sejmie RP obradowała Komisja Infrastruktury, której jedynym punktem porządku obrad było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540). Poseł Jerzy Polaczek złożył formalny wniosek, aby procedując nad przywołanym projektem powołać podkomisję specjalną. Uzasadniał, iż potrzebna jest pogłębiona analiza oraz dodatkowych konsultacji tego - jak to ocenił - ważnego społecznie projektu. Przewodniczący KI wystąpi jednocześnie z wnioskiem o przedłużenie terminu przedstawienia sprawozdania Komisji z 4 na 25 października br. Uczestniczący w obradach przedstawiciele resortu infrastruktury propozycje zaopiniowali pozytywnie.

Wobec braku sprzeciwu do wniosku. Podkomisja jednogłośnie została powołana w składzie 11. posłów. (jm)