Statystyka

W sprawie bezpieczeństwa rowerzystów

20 lipca 2020

W sprawie bezpieczeństwa rowerzystów
W większości europejskich krajów nie ma obowiązku jazdy na rowerze w kasku. Np. we Francji obowiązani są rowerzyści do 12. roku życia. Podobny przepis wprowadzający ograniczenie ze względu na wiek działa np. Np. w Czechach, Hiszpanii, Słowacji, czy Szwecji. Z kolei Szwajcarzy nie wymagają kasku, jeśli rowerzysta nie przekracza prędkości 20 km/godz. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W przestrzeni publicznej pojawiają się kolejne postulaty zmian w przepisach o ruchu drogowych a dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów. Na drogach ginie 220-286 rowerzystów rocznie.

Grupa posłów zgłosiła do ministra infrastruktury interpelację w sprawie bezpieczeństwa rowerzystów. Przywołują znaczące statystyki: - Co roku na polskich drogach rowerzyści są uczestnikami kilku tysięcy wypadków drogowych. I tak:

- w roku 2017 zarejestrowano 4212 wypadków z udziałem rowerzystów, z czego śmierć poniosło 220 rowerzystów. Wskutek nieprawidłowego manewru wyprzedzania i omijania rowerzystów przez innych uczestników ruchu drogowego, ucierpiało 357 rowerzystów, a wskutek niezachowania przez kierowców innych pojazdów bezpiecznej odległości względem rowerzystów, obrażenia odniosły 84 osoby;

- w roku 2018 zarejestrowano 4712 wypadków z udziałem rowerzystów, z czego śmierć poniosło 286 rowerzystów. Wskutek nieprawidłowego manewru wyprzedzania i omijania rowerzystów przez innych uczestników ruchu drogowego, ucierpiało 358 rowerzystów, a wskutek niezachowania przez kierowców innych pojazdów bezpiecznej odległości względem rowerzystów, obrażenia odniosło 90 osób;

- w roku 2019 zarejestrowano 4426 wypadków z udziałem rowerzystów, z czego śmierć poniosło 258 rowerzystów. Wskutek nieprawidłowego manewru wyprzedzania i omijania rowerzystów przez innych uczestników ruchu drogowego, ucierpiało 323 rowerzystów, a wskutek niezachowania przez kierowców innych pojazdów bezpiecznej odległości względem rowerzystów, obrażenia odniosło 99 osób.

Parlamentarzyści wskazują na brak w polskim kodeksie drogowym obowiązku jazdy w kasku dla rowerzystów. Kolejny problem to brak obowiązku do całodobowego używania świateł. - Wprowadzenie przepisu dotyczącego obowiązkowego używania oświetlenia w warunkach słabej widoczności mogłoby spowodować spadek liczby wypadków z udziałem rowerzystów, nawet o 1500 przypadków rocznie - postulują. Podejmują także kwestię zwiększenia do 1,5 m minimalnego odstępu wymaganego przez prawo podczas wyprzedzania czy omijania rowerzysty.

I pytają ministra:

- Czy planowanie jest wprowadzenie rozwiązań, które nałożą na rowerzystów obowiązek jazdy w kaskach i z oświetleniem w warunkach słabej widoczności? Jeśli tak, czy Pan Minister przewiduje współfinansowanie z budżetu państwa zakupu takiego wyposażenia dla uboższych rowerzystów?

- Czy planowana jest nowelizacja art. 24 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym poprzez zmianę wymaganego dystansu przy wymijaniu/omijaniu rowerzystów z 1 m do 1,5 m dystansu? Warto wspomnieć, że odległość 1,5 m to minimalna odległość, która pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa i komfortu jazdy zarówno kierowców jak i rowerzystów.

- Czy planowane jest wprowadzenie do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znaku drogowego informacyjnego, zawierającego informację o bezpiecznej odległości od rowerzysty przy wykonywaniu manewru wyprzedzania i omijania (1,5 m)?

Czy jest szansa na proponowane zmiany? Czy będziemy umieli dostosować się? (jm)