Legislacja

Kolarze szosowi w obowiązującym stanie prawnym

17 lipca 2020

Kolarze szosowi w obowiązującym stanie prawnym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury wypowiedziało się w sprawie obowiązku jazdy drogą dla rowerów dla osób uprawniających kolarstwo szosowe. Resort podkreśla, iż nie należy ich utożsamiać z przeciętnymi użytkownikami rowerów. W ocenie resortu obowiązujący stan prawny jest wystarczający dla zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Pytaliśmy czy resort przewiduje zmiany obowiązującego prawa w zakresie zniesienia obowiązku korzystania z dróg dla rowerów w odniesieniu do licencjonowanych zawodników uprawniających kolarstwo szosowe? To kwestia bezpieczeństwa zarówno kolarzy szosowych jak i pozostałych użytkowników dróg dla rowerów, albowiem przecież infrastruktura rowerowa nie jest dostosowana do treningów. Informowaliśmy o postulacie zniesienia zakazu dla osób posiadających licencje zawodnicze.

Resort właśnie wyjaśnia, że przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późń. zm.) nie definiują pojęcia takiego jak rower szosowy. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym - podkreśla wiceminister.

I konkrety - w ocenie resortu infrastruktury kolarstwo szosowe stanowi jedną z dyscyplin sportu, zatem kolarzy szosowych nie należy utożsamiać z przeciętnymi użytkownikami rowerów, dla których dedykowana jest wydzielona infrastruktura dla ruchu rowerowego np. w postaci drogi dla rowerów. - Ponadto należy wskazać, że treningi zorganizowanej grupy kolarzy szosowych prowadzone są zwykle z udziałem dodatkowych pojazdów technicznych, a jednym z zadań kierujących tymi pojazdami jest zapewnienie bezpieczeństwa grupy kolarzy odbywających trening - dodaje wiceminister.

Resort podsumowuje: - W ocenie Ministerstwa Infrastruktury obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy ruchu drogowego stanowią rozwiązanie zapewniające optymalne bezpieczeństwo wszystkim grupom uczestników ruchu drogowego. W związku z powyższym nie widzę uzasadnienia dla wprowadzenia rozwiązań zmieniających obecnie obowiązujące regulacje. Czyli zmian nie będzie, nie były też prowadzone konsultacje dotyczące zmian przepisu o obowiązku korzystania z drogi dla rowerów przez uczestników ruchu drogowego przemieszczających się na rowerze. (jm)