ADR
Rozporządzenia w sprawie ADR podpisane
Legislacja 1

Rozporządzenia w sprawie ADR podpisane

14 lutego 2012

Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów...

Kursy ADR po nowemu
Legislacja

Kursy ADR po nowemu

5 stycznia 2012

Do ubiegłego roku problematyka przewozu towarów niebezpiecznych była uregulowana w prawie polskim poprzez trzy ustawy: ustawę z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 31 marca 2004 roku o przewozie koleją towarów niebezpiecznych oraz...

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów ADR
Legislacja

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów ADR

12 grudnia 2011

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Wydany na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych akt ma określać: szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności...

Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Legislacja 1

Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

12 grudnia 2011

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowalo projekt rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Rozporządzenie określa szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR; szczegółowy tryb wydawania...

Uwaga kierowcy przewożący towary niebezpieczne
Ogłoszenia

Uwaga kierowcy przewożący towary niebezpieczne

30 października 2011

(Fot.: PD@N 402-43)...

Ustawa o ADR podpisana
Legislacja

Ustawa o ADR podpisana

7 września 2011

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych ma na celu...

Senat o egzaminie i testach w zakresie ADR
Legislacja

Senat o egzaminie i testach w zakresie ADR

8 sierpnia 2011

Dnia 5 sierpnia 2011 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, wprowadził do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. m.inn. poprawki dotyczące m.in. egzaminu przeprowadzanego w ośrodku szkolenia kierowców; komisji egzaminacyjnej;...

W Sejmie projekty ustaw
Legislacja

W Sejmie projekty ustaw

27 lipca 2011

Na swoim 97. posiedzeniu Sejmu RP posłowie debatowali m.in. nad: - sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; - sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach...

Komisja Infrastruktury obradowała
Legislacja

Komisja Infrastruktury obradowała

12 lipca 2011

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała z rozszerzonym porządkiem dziennym posiedzenia. Rozpatrzono m.in.: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (druk nr 4167) - sprawozdawca poseł Jacek Krupa; uchwałę Senatu w sprawie ustawy...

Zaproszenie na kursy ADR i SZKOLENIE OKRESOWE
Ogłoszenia

Zaproszenie na kursy ADR i SZKOLENIE OKRESOWE

10 lipca 2011

(Fot.: PD@N...

Wejście w życie załączników dot. ADR
Legislacja

Wejście w życie załączników dot. ADR

31 maja 2011

W Dzienniku Ustaw nr 110 opublikowano: - oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. W...

Odstępstwa UE w sprawie ADR
Legislacja

Odstępstwa UE w sprawie ADR

19 stycznia 2011

W Dzienniku Urzędowym UE L opublikowano decyzję Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako...

Nowelizacja ADR 2011 i innych przepisów transportowych - szkolenie
Ogłoszenia

Nowelizacja ADR 2011 i innych przepisów transportowych - szkolenie

9 stycznia 2011

(Fot.: PD@N...

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR
Legislacja

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR

29 lipca 2010

W życie wchodzi rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów...

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR
Legislacja

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR

20 lipca 2010

Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów...

Kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Ogłoszenia

Kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

17 stycznia 2010

(Fot.: PD@N 326-27) Prowadzimy nabór na kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Planowany termin: 5 - 7 luty 2009 r. Zapisy pod nr tel.:18.449-08-99 (Dział Szkoleń) Zapraszamy Małopolski Ośrodek Ruchu...

Komisja Infrastruktury o ADR-ach
Legislacja

Komisja Infrastruktury o ADR-ach

4 listopada 2009

Sejmowa Komisja Infrastruktury na swoim 235 posiedzeniu rozpatrzyła zagadnienie przewozów towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych. Problematykę zreferował minister infrastruktury....

Co się zmieniło w ADR-ach
Legislacja

Co się zmieniło w ADR-ach

18 sierpnia 2009

Skończył się okres przejściowy dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych, który obowiązywał od 1 stycznia do 30 czerwca 2009. Od 1 lipca br. przewoźnicy oraz kierowcy muszą obowiązkowo stosować nowe regulacje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa transportu tzw. ADR-ów....

Obowiązuje już tylko nowy dokument przewozu ADR
Legislacja

Obowiązuje już tylko nowy dokument przewozu ADR

1 lipca 2009

Od dzisiaj przewoźnicy i kierowcy muszą mieć nowy dokument do przewozu towarów niebezpiecznych – informuje “Rzeczpospolita”. Kończy się właśnie okres przejściowy, jeśli chodzi o stosowanie nowych przepisów (na lata 2009-2011) europejskiej umowy ADR dotyczącej przewozu...

Symulowany wypadek samochodu z substancją niebezpieczną
Przegląd prasy

Symulowany wypadek samochodu z substancją niebezpieczną

17 czerwca 2009

Wypadki i skażenie chemiczne na bulwarze w okolicach Mostu Gdańskiego – bądźmy spokojni, to wszystko tylko pokazy z okazji odbywającej się konferencji antyterrorystycznej – informują dzienniki stołeczne. Utrudnienia tworzą się na odcinku w okolicach mostu od strony...