ADR
„Nie zamierzamy placić za niedociągnięcia któregoś z ministrów”
Legislacja

„Nie zamierzamy placić za niedociągnięcia któregoś z ministrów”

11 marca 2013

Pat w sprawie zaświadczeń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne trwa. Część urzędów marszałkowskich wygospodarowało środki w ramach własnych budżetów, jednak nie wszystkie. "Nie zamierzamy płacić za niedociągnięcia któregoś z ministrów" - tak mazowiecki urząd...

Premier pyta o winnych i oczekuje działań w sprawie ADR-ów
Legislacja

Premier pyta o winnych i oczekuje działań w sprawie ADR-ów

8 marca 2013

Premier Donald Tusk na pytanie dziennikarzy w sprawie zaniedbań w związku z brakiem zaświadczeń na przewóz materiałów niebezpiecznych powiedział: “Zwróciłem ministrowi Nowakowi uwagę, że w mojej ocenie, ta decyzja nie jest adekwatna do rangi zaniechania. Będę oczekiwał od...

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne
Ogłoszenia

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne

22 lutego 2013

(Fot.: PD@N...

Procedury dot. zaświadczeń ADR
Legislacja

Procedury dot. zaświadczeń ADR

31 stycznia 2013

Jak komunikuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 31 stycznia 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarł umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja blankietów...

Projekt wdrożenia szkolenia ADR - w Twojej firmie szkoleniowej
Ogłoszenia

Projekt wdrożenia szkolenia ADR - w Twojej firmie szkoleniowej

30 grudnia 2012

...

Przewozy ADR pojazdami Sił Zbrojnych RP
Legislacja

Przewozy ADR pojazdami Sił Zbrojnych RP

5 grudnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne RP są...

Nowela w sprawie egzaminów dla kierowców ADR - opublikowana
Legislacja

Nowela w sprawie egzaminów dla kierowców ADR - opublikowana

26 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Jak już wcześniej informowaliśmy projekt został...

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne

23 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Akt określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy...

MSW w sprawie egzaminów kierowców ADR
Legislacja

MSW w sprawie egzaminów kierowców ADR

2 października 2012

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Maciej Szponar, w korespondencji adresowanej do Sławomira Nowaka, ministra transportu, wyraził opinię, iż przedłożony projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary...

Nowela rozporządzenie w sprawie egzaminów kierowców ADR
Legislacja 1

Nowela rozporządzenie w sprawie egzaminów kierowców ADR

27 września 2012

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Zamiany wejdą w życie w 14 dni po opublikowaniu akty w Dzienniku Ustaw lub 1 stycznia 2013...

Formularz sprawozdania w zakresie ADR
Legislacja

Formularz sprawozdania w zakresie ADR

28 sierpnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania...

Egzaminy kierowców przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Egzaminy kierowców przewożących towary niebezpieczne

23 sierpnia 2012

Upływa termin konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Termin określony przez Departament Transportu...

Trwają konsultacje ws. szkolenia i egzaminowania audytorów brd
Legislacja

Trwają konsultacje ws. szkolenia i egzaminowania audytorów brd

26 lipca 2012

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przeprowadzania szkolenia i egzaminu dla kandydatów na audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzania szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego....

ADR środkami transportu Sił Zbrojnych
Legislacja

ADR środkami transportu Sił Zbrojnych

3 lipca 2012

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej trwają....

Regulacje w sprawie doradców ds. bezpieczeństwa przewozu ADR
Legislacja

Regulacje w sprawie doradców ds. bezpieczeństwa przewozu ADR

20 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 431-49) W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie określa:...

Kursy ADR już po nowemu
Legislacja

Kursy ADR już po nowemu

15 czerwca 2012

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Przypomnijmy – rozporządzenie określa - 1) szczegółowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art....

Ustalony wzór sprawozdania dot. kontroli towarów ADR
Legislacja

Ustalony wzór sprawozdania dot. kontroli towarów ADR

7 maja 2012

(Fot.: PD@N 428-72) W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (2012.483). Na podstawie art. 106...

NIK o niebezpiecznych przewozach
Legislacja

NIK o niebezpiecznych przewozach

7 marca 2012

Komunikat NIK o niebezpiecznych przewozach Materiały niebezpieczne - łatwopalne, wybuchowe, żrące, a nawet promieniotwórcze - przewożone są w Polsce często w godzinach największego ruchu, w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz terenów...

Obowiązują zamiany w sprawie egzaminów ADR
Legislacja

Obowiązują zamiany w sprawie egzaminów ADR

21 lutego 2012

W życie weszło rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. - w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; Rozporządzenie określa: 1) szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR; 2)...

Rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR

21 lutego 2012

W życie weszło opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR. Akt określa: szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia...